Profesor Gheorghe Pic

Gheorghe Pic (1907-1984)

Născut la 18 martie 1907 în localitatea Czakova din Silezia Superioară, după aproape un an se mută cu familia în România, la Mediaş. Tatăl inginer, se angajează ca specialist în exploatarea gazului metan, iar copilul Gheorghe urmează aici şcoala primară şi liceul, astfel că în 1925 îşi dă bacalaureatul la Blaj.

Urmează Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj, luându-şi licenţa în toamna lui 1928, iar în 1930 susţine examenul de capacitate în specialitatea matematică-fizică.

După doi ani petrecuţi la Roma (1930-1932) îşi susţine teza de doctorat cu tema: „Despre invarianţii adiabatici ai sistemelor neoronome”. Din comisia prezidată de Tulio Levi-Civita au făcut parte 11 profesori universitari, printre care şi marele prieten al matematicienilor români, Vito Volterra.

La revenirea în ţară, după satisfacerea serviciului militar, redevine profesor la liceul din Gherla (unde funcţionase şi anterior – cu intermitenţe) şi în paralel lucrează ca asistent onorific al profesorului Theodor Angheluţă (1933-1936) la Catedra de Algebră a Universităţii din Cluj.

Numit profesor la Catedra de Matematici a Universităţii clujene, la 1 noiembrie 1945, funcţionează în această calitate până în 1952, când urmează un „periplu” bucureştean: Institutul de Construcţii (avându-l ca şef de catedră pe prof. N. Teodorescu) şi Universitatea Bucureşti (Catedra de Algebră, al cărei şef era prof. Gr. C. Moisil).

În septembrie 1957 revine definitiv la Cluj, este ales decan al Facultăţii de Matematică-Fizică (1958) iar în 1962, decan al Facultăţii de Matematică Mecanică a universităţii noastre.

Stâlp al Bibliotecii de Matematică, în al cărei patrimoniu a rămas şi bogata sa bibliotecă personală, dar mai ales ca părinte al Şcolii clujene de algebră modernă, şcoală continuată şi diversificată de către foştii săi studenţi, în cadrul catedrei al cărei şef a fost până la plecarea sa în veşnicie (23 septembrie 1984).

Ca cercetător a realizat numeroase lucrări din teoria grupurilor, iar ca profesor a compus cursuri şi tratate de algebră superioară.

(Prof. Dr. Nicolae Both)