Prof. univ. dr. emerit Titus Petrila

Petrila Titus

matematician

2 iunie 1943 – 25 aprilie 2023

Studii: Facultatea de Matematică-Mecanica, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea: Maşini de calcul, titlul tezei: Limbajul de programare Algol 60 (1960 – 1965), doctor în Matematică, Universitatea Bucuresti, specialitatea Mecanica Fluidelor (1971) cu teza: Asupra influenţei pereţilor în mişcarea fluidelor ideale, conducator stiintific academician Caius Iacob.

Activitate profesională: Asistent universitar la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (1965-1972), Lector la Universitatea Babeş-Bolyai (1972-1990), Conferenţiar la Universitatea Babeş-Bolyai (1990-1993), Profesor universitar la Universitatea Babeş-Bolyai (1993-2008), Profesor universitar asociat la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, Arad (2001- 2014). Profesor vizitator la: Universitatea din Constantine, Algeria (1972-1974), T.H. Trondheim (1975), T.H. Darmstadt (1991), Universitatea Chulalongkorn din Bangkok, Thailanda (1996-1997), Universitatea din Ballarat, Australia (2002), Universidad Nacional de Inginieria Lima (2007). Invitat pentru conferinte la Universitati din Franta, Anglia, Japonia, S.U.A., etc.

Activitate ştiinţifică: cursuri la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în domeniile: analiză reala si complexă, analiză numerică, ecuaţii integrale, ecuaţii diferenţiale si cu derivate parţiale,  mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor; cursuri la Facultatea de ştiinţe Economice şi la Facultatea de Medicină, a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, în domeniile: matematici economice, biostatistică; referent la 6 teze de doctorat, conducător de teze de licenţă, conducător de doctorate (5) în mecanica fluidelor, colaborări cu alţi specialişti şi ingineri în proiectarea şi completarea modelelor matematice, director de granturi de cercetare.

Publicaţii: 9 cărţi (unele în colaborare) dintre care: Titus Petrila, Damian Trif Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics, Springer, USA, 2005; Titus Petrila, Călin Gheorghiu, Metode element finit şi aplicaţii, Ed. Acad. Române, Bucureşti, 1987. 97 articole apărute în reviste naţionale şi internaţionale. Membru al Comitetelor ştiinţifice a multor conferinţe în ţară sau străinătate.

Premii: Premiul “Simion Stoilow” al Academiei Române, 1987 (pentru cartea Titus Petrila, Călin Gheorghiu, Metode element finit şi aplicaţii, Ed. Acad. Române, Bucureşti, 1987), Premiul “Gheorghe Lazăr” al Academiei Române, 2005 (pentru cartea Titus Petrila, Damian Trif Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics, Springer USA, 2005).

Afilieri: American Mathematical Society (SUA, 1998-prezent), GAMM – Germania (1977-prezent), Euromech (1998-prezent), Societatea de Ştiinţe Matematice din România (1965-prezent), Societatea de Matematici Industriale şi Aplicate din România (1995-prezent), Societatea Irlandeză de Matematică (2001-2003), Comitetul Australian de Multidisciplinaritate (2002-prezent). Recenzent la Zentralblatt für Math.