Precizari suplimentare pentru Concursul de Admitere Licenta, sesiunea Septembrie 2021

  1. Pentru confirmarea locurilor la buget, diplomele de bacalaureat si foaia matricola in original se pot depune fizic la sediul Facultatii de Matematica si Informatica, str. Mihail Kogalniceanu, nr 1 in data de 13 septembrie 2021, orele 9-12 sau pot fi aduse si predate la finalul probei scrise din data de 9 septembrie 2021.
  2. Pentru Candidatii din sesiunea septembrie, 2021, care au obtinut un loc  in sesiunea din Iulie 2021:
    1. Pentru confirmarea locului obtinut in sesiunea Septembrie 2021 candidatul completeaza cererea de renuntare la locul obtinut in sesiunea din Iulie 2021 odata cu completarea contractului de studii universitare.
    2. In cazul in care pentru locul obtinut in sesiunea Iulie 2021 s-a platit taxa de scolarizare, candidatul completeaza formularul de la https://www.cs.ubbcluj.ro/cerere-pentru-restituirea-taxei-de-la-concursul-de-admitere-2021/ pentru restituirea acestei taxe
    3. In cazul unui loc cu taxa  obtinut in sesiunea Septembrie, candidatul va achita taxa de scolarizare online pe platforma de admitere.