O nouă selecţie pentru mobilități Erasmus

Pentru mobilitățile Erasmus rămase libere sau eliberate (studii si plasament pentru anul 2 master) se organizează un nou concurs. Selecția va avea loc în data de 26 octombrie.

Dosarele se pot depune prin email până vineri, 23 octombrie 2020 (erasmus@cs.ubbcluj.ro).

Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus/ sau prin email la dna conf. dr. Robu Judit, coordonatorul Erasmus al facultăţii: erasmus@cs.ubbcluj.ro.