Modificarea calendarului de acordare a burselor pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024

Prelungire calendar de acordare a burselor pe semestrul I 2023-2024