Modalitatea de desfășurare a activităților didactice la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul I al anului universitar 2021/2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii la şedinţa din data de 15 septembrie 2021
prin Hotărârea nr. 1269/15.09.2021 a Consiliului Facultăţii

Dragi studenți,

Pentru a asigura o calitate crescută a actului academic, dar și protecția sănătății comunității noastre, la Facultatea de Matematică și Informatică activitățile didactice se vor desfășura în sistem hibrid: prezență fizică și online. Astfel:

 • La nivel licență:
  • activitățile didactice de curs se vor desfășura online;
  • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele opționale și facultative se vor desfășura online;
  • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele obligatorii se vor desfășura față în față;
  • activitățile didactice online pot să se transforme în activități față în față dacă spațiul facultății permite acest lucru
  • toate activitățile didactice vor fi oferite online pentru studenții aflați într-una dintre situațiile de mai jos (atestate prin adeverință medicală de la medicul de familie sau medicul specialist):
   1. cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
   2. cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituționalizată;
   3. cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care așteaptă rezultatele;
   4. cei care fac parte dintr-o grupă de risc, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant;
   5. cei care au alte probleme medicale care fac imposibilă participarea lor la activități față în față.
 • La nivel master:
  • toate activitățile didactice se vor desfășura online.
 • La nivel postuniversitar:
  • toate activitățile didactice se vor desfășura online.

Toate evaluările aferente semestrului I al anului universitar 2021/2022 se vor desfășura față în față, indiferent de modalitatea de desfășurare a activităților didactice în timpul semestrului, dacă reglementările în vigoare vor permite acest lucru.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, scenariile de desfășurare a activității pot fi revizuite.

Studenții care se află într-una dintre situațiile de mai sus și nu pot participa la activități față în față încă de la începutul anului universitar, sunt rugați să încarce documentele medicale doveditoare la adresa: https://forms.gle/Zjym5LJCrBnoaKxV7 până la data de 21 septembrie 2021.