Marius Bilasco (Universitea Lille, Franta): Convolutional Spiking Neural Networks

Miercuri, 29 mai, ora 16:00, vă invităm să participați la o prezentare despre Convolutional Spiking Neural Networks realizată de Prof. dr. Marius Bilasco și conf. dr. Pierre Tirilly de la Universitatea din Lille, Franța.

Prezentarea va avea loc în sala C335, clădirea FSEGA, str. Teodor Mihali, nr. 58-60. Persoanele interesate pot urmări prezentarea și online folosind următorul link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0fea1514b8b94ec292903ceb485f72f7%40thread.tacv2/1716479468422?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22f19370c1-e4e8-44fa-9240-8694105b1ecd%22%7d