Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2021

Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2021

Candidații sunt rugați să verifice notele de concurs și ordinea opțiunilor. Eventualele inadvertențe trebuie semnalate de la adresa de mail de la care s-a făcut înscrierea în aplicația web la adresa master@cs.ubbcluj.ro până la data de 12.09.2021, ora 20. În această situație vă rugăm specificați:

  • Numele și prenumele
  • Nr. legitimație
  • Problema de semnalat