Anunţuri din categoria: Legislaţie naţională

Hotărârea Guvernului României nr. 36 din 06/02/2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Hotărârea Guvernului României nr. 36 din 06/02/2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior

Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior

Ordonanţă de urgenţă nr. 92 din 18.12.2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării

Ordonanţă de urgenţă nr. 92 din 18.12.2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării

OMECTS 3271/2012 privind metodologia cadru a examenului de finalizare a studiilor în învăţământul superior

OMECTS 3271/2012 privind metodologia cadru a examenului de finalizare a studiilor în învăţământul superior

OMEC 5691/2011 privind evaluarea tezelor de abilitare

OMEC 5691/2011 privind evaluarea tezelor de abilitare

HG 681-2011: Codul studiilor universitare de doctorat

HG 681-2011: Codul studiilor universitare de doctorat

OMEC 4478/2011 – Standarde Minimale pentru Matematica si Stiintele Naturii

OMEC 4478/2011 – Standarde Minimale pentru Matematica si Stiintele Naturii

HG 2011 privind ocuparea posturilor didactice

HG 2011 privind ocuparea posturilor didactice

OMECTS 4033/2011 privind metodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior

OMECTS 4033/2011 privind metodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior

OMECTS 4061/2011 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2011/2012

OMECTS 4061/2011 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2011/2012