În atenția studenților Facultății de Matematică și Informatică: Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master, cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. conform IP-SSM 53-1

Cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B., toți studenții Facultății de Matematică și Informatică au obligația să își însușească și să respecte legislația în vigoare:

Ordinul Ministerului Educației nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 și al Ministerului Sănătății nr. 1.756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Instructaj introductiv general SM si SU studenti 2021.pdf - Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master, cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. conform IP-SSM 53-1
Plan de măsuri pentru implementarea normelor de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2 în vederea începerii anului universitar 2021-2022 în Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
IP-SSM-110 – pe linie de Securitate și Sănătate a Muncii privind: prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

Toți studenții facultății trebuie să confirme faptul ca au luat la cunoștință măsurile impuse pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2 si instructajul introductiv general prin completarea  următorului document. Acest document se va trimite semnat și scanat către facultate prin intermediul formularului de la adresa https://forms.office.com/r/Av4dWPnd5D până la data de 31 octombrie 2021.