Informații importante despre burse, sem. II, an univ. 2020-2021

  1. Toate cererile depuse care nu au îndeplinit criteriile de acordare ale burselor sociale și a ajutorului de îmbrăcăminte de la facultate au fost soluționate de către Comisia de Burse pe Universitate din veniturile extrabugetare ale Universității.
    Beneficiari burse de ajutor social cu caracter ocazional de imbracaminte si incaltaminte din fonduri extrabugetare ale UBB sem. II an univ. 2020-2021.pdf
    Beneficiari (buget) burse de ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB sem. II an univ. 2020-2021.pdf
    Beneficiari (taxa) burse de ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB sem. II an univ. 2020-2021.pdf
  2. Studenții bursieri care nu au mai adus sau nu au trimis odată cu cererea depusă pentru bursă un cont IBAN sunt rugați să trimită la Serviciul Social un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicație mobila/Internet banking etc.) pe care să fie menționate următoarele: nume și prenume, CNP (poate fi notat și de student), contul IBAN (bursierul trebuie să fie titular), facultatea, tipul de bursă, la adresa de e-mail social@ubbcluj.ro.