Informații cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de admitere, nivel licență, sesiunea septembrie 2023

 1. Calendarul concursului de admitere, sesiunea septembrie 2023
 2. Numărul locurilor pe specializări pentru care se va organiza un nou concurs de admitere ȋn sesiunea septembrie 2023 se găsește aici
 3. Locurile rămase libere prin retragerea unor candidați de la buget au fost ocupate de către candidații eligibili declarați reușiți la aceiași specializare pe locuri cu taxă ȋn cadrul concursului de admitere din sesiunea iulie 2023. Candidații care și-au modificat forma de finanțare se regăsesc aici
 4. Prin transferul candidaților ȋn funcție de opțiunea exprimată a fiecăruia și ȋn funcție de locul obținut și forma de finanțare la concursul de admitere din sesiunea iulie 2023 la noile specializări, locurile rămase libere sunt scoase la concurs ȋn sesiunea septembrie 2023 ca și locuri cu taxă
 5. In urma publicării în data de 4 august 2023 a Hotărârii Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023/2024, Facultatea de Matematică și Informatică organizează trei programe noi de licență începând cu anul universitar 2023/2024:

  Numărul locurilor alocat fiecărei specializări pentru anul universitar 2023/2024 este următorul:

  Programul de licență Locuri
  Inteligență Artificială (ȋn limba engleză), 180 de credite, Învățământ cu frecvență 50
  Ingineria informației (ȋn limba engleză), 240 de credite, Învățământ cu frecvență 30
  Ingineria informației (ȋn limba maghiară), 240 de credite, Învățământ cu frecvență 30

  Un candidat declarat admis la una din specializările de mai sus la concursul de admitere, sesiunea iulie 2023 de la Facultatea de Matematica si Informatica, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 6. Candidatul admis pe loc bugetat sau cu taxă la concursul de admitere intră în perioada 11 septembrie 2023, ora 16:00 – 13 septembrie 2023, ora 10:00 în platforma admiterii la adresa https://admitere.ubbcluj.ro/
  1. Completează contractul de școlarizare pentru noua specializare;
  2. Candidatul care a fost declarant reușit la specializarea inițială pe locuri cu taxă la una din specializările matematică și matematică informatică vor achita diferența la prima rată a taxei de școlarizare, după caz, până la cuantumul taxei de școlarizare de 5000 lei/an universitar. Dacă inițial candidatul a fost admis pe locuri cu taxă la specializarea matematică și a fost mutat la una din noile specializări, diferența la prima rată a taxei de școlarizare pe care se impune să o achite candidatul este de 500 lei.
  3. Dacă inițial candidatul a fost admis pe locuri cu taxă la specializarea matematică informatică și a fost mutat la una din noile specializări, diferența la prima rată a taxei de școlarizare pe care se impune să o achite candidatul este de 150 lei.
  4. Dacă inițial candidatul a fost admis pe locuri cu taxă la specializarea informatică și a fost mutat la una din noile specializări, NU are diferența de achitat la prima rată a taxei de școlarizare