Informare privind documentele care vizeaza bunastarea comunitatii academica UBB

La nivelul Universității Babeș-Bolyai, pentru respectarea egalității de șanse și de tratament între membrii comunității UBB în relațiile de muncă și combaterea discriminării la locul de muncă, au fost aprobate, sunt aplicabile și postate pe siteul universității următoarele documente:

Totodată, aducem la cunoștință că privitor la drepturile pe care angajații le au în ceea ce privește acest aspect al respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, este în vigoare Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Universitatea va organiza în continuare ateliere de informare care vizează bunăstarea comunității academice UBB, desfășurate în cadrul unor proiecte, în perioada următoare. Membrii comunității academice a UBB sunt încurajați să studieze și individual documentele anerioare și să solicite clarificări de la autorii lor, inclusiv să consultați OMBUSDMAN-ul UBB.