În atenția studenților din an terminal (an 3 nivel licență, an 2 nivel master)

Studenții din an terminal (an 3 nivel licență, an 2 nivel master), care nu aveau până în prezent coordonator științific pentru realizarea lucrării de licență / disertație, au fost repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice. Studenții aflați în această situație pot afla informații despre cadrul didactic alocat în aplicația de gestiune a lucrărilor de licență / disertație (autentificarea se face cu adresa de email de forma @scs.ubbcluj.ro și parola aferentă).