Evaluarea activității didactice de către studenți

Stimați studenți,  

Implicarea voastră în evaluarea calității activității didactice desfășurată în Universitatea Babeș-Bolyai este foarte importantă. Centrul Qualitas vă invită să participați activ. Puteți face acest lucru rapid și eficient, completând online, semestrial, chestionarele de evaluare a cursurilor, a seminariilor sau lucrărilor practice, respectiv a disciplinelor.

Chestionarele sunt disponibile în limbile română, maghiară, germană și engleză.

Rezultatele evaluării vor fi folosite de cadrele didactice pentru îmbunătățirea procesului didactic. Răspunsurile sunt anonime și nu vor influența notarea la disciplinele evaluate, deoarece vor deveni vizibile profesorilor doar la începutul semestrului universitar viitor, după sesiunea de examene.

Perioadele de evaluare pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023 sunt următoarele:

  • Învățământ cu frecvență: 12 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023
  • Învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă: 09 ianuarie – 22 ianuarie 2023

Chestionarele pot fi accesate la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/ inclusiv utilizând pe telefonul mobil aplicația UBBApp, disponibilă pentru platformele iOS și Android.

La finalul acestor perioade, aplicația de evaluare va fi inactivă.

Numai studenții care completează chestionare de evaluare au acces la rezultatele acesteia.

Vă mulțumim,

Prof. univ. dr. MARKÓ Bálint, Prorector Asigurarea Calității
Prof. univ. dr. Ioana BICAN, Director Centru Qualitas