Conferențiar Victoria Groze

Victoria Groze (1928-2017)

Locul și data nașterii: Victoria Groze s-a născut pe 23 martie 1928 la Ciucea, județul Cluj.

Studii: Clasele primare le face la școala din Ciucea, iar studiile gimnaziale (1940-1944) în Ungaria, unde întreaga familie a fost strămutată. La revenirea în țară își continuă studiile liceale la Liceul Regina Maria din Cluj. În 1948 își începe studiile universitare la Facultatea de Chimie a Universității “Victor Babeș” din Cluj, dar din motive de boală este obligată să le întrerupă pentru un an. După însănătoșire se reînscrie la aceeași Universitate, dar la Facultatea de Matematică și Fizică. Termină studiile universitare în 1953 și este angajată ca preparator la aceeași facultate. În 1971 își susține doctoratul la Facultatea de Matematică și Fizică a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca sub îndrumarea academicianului Gheorghe Călugăreanu.

Activitatea didactică: Pe parcursul întregii perioade de activitate în cadrul facultății (1953-1985) a predat cursuri și seminarii de Algebră și Geometrie.

Activitatea științifică: A publicat peste 30 de lucrări în domeniile de interes mai sus menționate.

S-a stins din viață la Cluj-Napoca pe data de 18 iulie 2017.