Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2022-2023

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute în anul universitar 2021/2022, studenții sunt rugați să completeze în perioada 10 iunie 2022 - 10 iulie 2022, cererea pentru acordarea unui loc în căminele studențești în aplicația Academic Info la adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2021/2022 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor completa cererea în aplicația Academic Info și vor încărca și o copie scanată după diploma obținuta la adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro

Candidaţii care vor participa la concursul de admitere în sesiunea iulie/septembrie 2022 vor solicita un loc in căminele studenţeşti la confirmarea locului obţinut la  concursul de admitere.

Depunerea cererilor pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse in Hotărârea Senatului UBB nr. 8322/22.06.2020 privind modificarea Regulamentului cadru de cazare în căminele studențești: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/cazare/Regulament-cadru-de-cazare-in-caminele-studentesti-2021.pdf.

Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe platforma ACADEMIC INFO, în contul fiecărui student, după data de 16 septembrie 2022.

Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai pentru cazarea studenţilor în căminele studenţeşti se găsesc la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/tarife_de_cazare.

Cererile pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical se pot trimite prin e-mail la adresa: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro în perioada 1 septembrie 2022 – 11 septembrie 2022.

Documentele scanate si atașate e-mail-ului sunt următoarele:

Cerere tip

In criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (mai, iunie, iulie 2022)  un venit lunar net mediu  pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.

La cererea de cazare se anexează: declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative / doveditoare / cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie.

In criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.

Certificatele medicale vor fi eliberate de către medicul specialist.