Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2022/2023 pe criteriul mediei, social si medical

Repartizarea locurilor in caminele studentesti va fi afisata in data de 27 septembrie 2022 in Academic Info.

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2022-2023 pe criteriul mediei:

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute ȋn anul universitar 2021/2022, studenții sunt rugați să completeze pana la data de 11 septembrie 2022, cererea pentru acordarea unui loc ȋn căminele studențești ȋn aplicația Academic Info la adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2021/2022 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor completa cererea  ȋn aplicația Academic Info și vor încărca și o copie scanată după diploma obținuta la adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2022/2023 pe criteriul social si medical

Depunerea cererilor pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical se va face in perioada 1-11 septembrie 2022 la adresa de email: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro

La Facultatea de Matematică și Informatică cazarea studenților se face conform procedurii cuprinse in HS nr. 86/21.07.2022 - REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI completat în baza Hotărârii Senatului UBB nr. 8322/22.06.2020 privind REGULAMENT – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI - aprobat prin Hotărârea Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 10218/10.06.2019  și - completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 8322/22.06.2020.  Repartizarea studenților pe cămine se va afișa pe platforma ACADEMIC INFO, în contul fiecărui student, după data de 25 septembrie 2022.

Tarifele practicate de Universitatea Babeș-Bolyai pentru cazarea studenților în căminele studențești se găsesc la această adresă: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/tarife_de_cazare. Cererile pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical se pot trimite prin e-mail la adresa: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro în perioada 1 septembrie – 11 septembrie 2022.

Documentele scanate și atașate e-mail-ului sunt următoarele:

Cerere tip

In criteriul social se încadrează studenții integraliști ale căror familii NU realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (mai, iunie, iulie 2022) un venit lunar net mediu  pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1.386 lei).

La cererea de cazare se anexează: declarații de venituri de la părinți sau susținători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum și acte justificative / doveditoare / cupoane de pensie ale susținătorilor legali pe respectivele 3 luni, declarație privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole și, după caz, adeverințe de la instituția de învățământ unde sunt școlarizați frații, sentințe judecătorești, certificate de naștere ale fraților preșcolari, certificate de deces ale susținătorilor legali, certificate de căsătorie.

In criteriul medical se încadrează studenții care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c și care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenții care se află în evidența unităților medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele și talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal sau certificate de încadrare într-un grad de handicap. Studenții care se încadrează într-un grad de handicap și au nevoie de însoțitor sunt rugați să specifice pe cererea adresată comisiei de acordare a locurilor în căminele studențești la nivel de facultate. Certificatele medicale vor fi eliberate de către medicul specialist.