Calendarul organizării examenului de licență, sesiunea septembrie 2021

 1. În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari.
  • Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.
  • Studenții absolvenți fără licență care nu mai au conturi active de MS Teams, vor introduce în platformă în locul contului de MS Teams o adresă de email validă pe care vor primi detaliile de conectare și se vor conecta la MS Teams ca și guest.

  Studenții testează similaritatea lucrării de licență/disertație folosind softul antiplagiat Turnitin:

  • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
  • Se testează gradul de similaritate al lucrării folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
  • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
 2. Până la data de 1 septembrie 2021, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de licență nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de licență.
 3. Dacă este cazul, în perioada 25-30 august 2021 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară prin email la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro.
 4. În perioada 1 septembrie 2021 ora 15:00 – 2 septembrie 2021, ora 15:00, studenții se înscriu pentru susținerea examenului de licență, prin încărcarea scanată a documentelor (într-un singur fișier în format PDF arhivat ca ZIP) la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ după cum urmează:
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și se va salva în format pdf;
  • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf (doar pentru absolventii care nu au diploma de bacalaureat ȋn original la facultate);
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Doar absolvenții care nu au atestat/certificat de competență lingvistică valabil, sunt rugați să atașeze o copie scanată a noului certificat de competență lingvistică.

  Atestatul/certificatul de competență lingvistică este pregătit la secretariatul facultății şi nu mai este nevoie să fie trimis scanat.

  Fotografii tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

  Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați ca odată cu încărcarea cererii de înscriere la examenul de licență să trimită şi următoarele documente:

  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și salva în format pdf;
  • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf;
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Atestat de competenţă lingvistică/certificat de competenţă lingvistică ȋn format pdf;
  • Dovada achitării taxei pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2018 și anterioare 2018 (1500 RON).
  • Comunicarea dintre studenți și secretarul comisiei se va face prin intermediul adreselor de e-mail folosite de către studenți pentru încărcarea lucrării
 5. În 3 septembrie 2021 absolvenţii participă la proba orală “Evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate” a examenului de licență ȋn cadrul platformei Microsoft Teams.
 6. În 6 septembrie 2021 absolvenţii participă și la susținerea lucrării de licență ȋn cadrul platformei Microsoft Teams, de pe laptop sau desktop cu cameră video și microfon. Pentru susținere, studenții vor utiliza varianta desktop a MS Teams care permite ca în același timp să se facă și screen sharing și video sharing.