Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea septembrie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2023.

 1. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin:
  • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
  • Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
  • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
 2. Dacă este cazul, în perioada 25-30 august 2023 se depune cererea de recunoaștere/echivalare a unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară prin email la secretara specializării.
 3. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.
 4. Până la data de 31 august 2023, ora 23:00 se încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:
  • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
  • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexa 5 (Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență);
 5. Până la data de 1 septembrie 2023, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de licență nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de licență.
 6. În perioada 1 septembrie 2023, ora 15,00 – 3 septembrie 2023, ora 20,00 se înscriu pentru susținerea examenului de licență, prin încărcarea scanată a documentelor la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ după cum urmează:

Documente scanate într-un singur fișier zip în format PDF necesare pentru înscriere (va rugam concatenați toate fisierele intr-un singur fisier PDF avand numele de forma „Nume Initiala parinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” si incarcati acest document in campul „Cerere” din platforma de inscrieri):

 • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
 • Pașaport – pentru cetățenii străini;
 • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf
 • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
 • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
 • Doar absolvenții care nu au atestat/certificat de competență lingvistică valabil, sunt rugați să atașeze o copie scanata a noului certificat de competență lingvistică.

Nota: Fotografiile tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la secretarul comisiei de susținere a lucrării de licență, în momentul intrării în sală pentru susținerea lucrării de licență. Cele 2 poze vor fi introduse într-un plic, iar pe plic se scrie Numele, inițiala tatălui și Prenumele, Specializarea, Linia de studiu, Examen de licență sesiunea septembrie 2023. Spre exemplu:

POPESCU I. IOAN-VASILE
Informatica (in limba engleza)
Examen de Licență sesiunea septembrie 2023

Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu încărcarea cererii de înscriere la examenul de licență să trimită și următoarele documente (va rugam concatenați toate fisierele intr-un singur fisier PDF avand numele de forma „Nume Initiala parinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” si incarcati acest document in campul „Cerere” din platforma de inscrieri):

 • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
 • Pașaport – pentru cetățenii străini;
 • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf
 • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
 • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
 • Doar absolvenții care nu au atestat/certificat de competență lingvistică valabil, sunt rugați să atașeze o copie scanată a noului certificat de competență lingvistică.

Nota: Fotografiile tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la secretarul comisiei de susținere a lucrării de licență, în momentul intrării în sală pentru susținerea lucrării de licență. Cele 2 poze vor fi introduse într-un plic, iar pe plic se scrie Numele, inițiala tatălui și Prenumele, Specializarea, Linia de studiu, Examen de licență sesiunea septembrie 2023. Spre exemplu:

POPESCU I. IOAN-VASILE
Informatica (in limba engleza)
Examen de Licență sesiunea septembrie 2023

 • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2020 și anterioare 2020 (1500 RON).

In data de 4 septembrie 2023 secretarii comisiilor examenului de licență vor afișa repartizarea candidaților pentru proba scrisă care se desfășoară față ȋn față a examenului de licență, urmând a fi afișată ulterior și planificarea pentru susținerea lucrării de licență.

Planificarea probelor examenului de licență:

Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, proba scrisă în sistemul față ȋn față: 5 septembrie 2023;

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență în sistemul față în față: 7 septembrie 2023

NOTĂ: Consiliul Facultății își rezervă dreptul de a compatibiliza calendarul pentru desfășurarea examenului de licență cu reglementările ulterioare care pot să apară.