Naptár, szükséges okiratok és beiratkozás a 2023. szeptemberi záróvizsgára

Az alábbiak azokra a hallgatókra vonatkoznak, akik a 2023. szeptemberi vizsgaidőszakban szeretnének államvizsgázni.

1. A Turnitin plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a szakdolgozat plágium-ellenőrzését:

 • az évfolyamfelelős hallgatók útbaigazítása alapján kapcsolatba kell lépni a Turnitin felhasználói fiókkal rendelkező hallgatókkal;
 • a plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a szakdolgozat plágium-ellenőrzését, szűrők használata nélkül;
 • amennyiben alapos indokok miatt (pl. szakirodalom, saját leközölt cikk stb.) a hasonlóság meghaladja a 30%-os küszöböt, a plágium-ellenőrzést ezeknek a részeknek az eltávolítása után kell elvégezni, és erről értesíteni kell a témavezetőt is.

2. Adott esetben, 2023. augusztus 25. és 30. között az adott szakért felelős titkárnőnek be lehet nyújtani a kérvényt egy korábbi záróvizsga keretében sikeresen letett részvizsga elismertetése érdekében.

3. Minden végzős hallgatónak időben meg kell bizonyosodnia arról, hogy van hozzáférése a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalhoz, ahol megjelenik a témavezető tanár neve is.

4. A hallgatóknak 2023. augusztus 31-ig (23:00 óra) a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalra fel kell tölteniük:

 • a szakdolgozat végleges változatát PDF formátumban, közvetlenül a címoldal után beillesztett angol nyelvű kivonattal együtt;
 • egy ZIP archívumba csomagolva az 5-ös számú mellékletet (a szakdolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű nyilatkozat) és – amennyiben készült – az alkalmazást is.

5. A szakdolgozat bemutatására vonatkozó témavezetői jóváhagyás határideje: 2023. szeptember 1. (14:00 óra); azok a hallgatók, akik a megadott határidőig nem kapták meg a témavezetői jóváhagyást, nem iratkozhatnak be a záróvizsgára.

6. A 2023. szeptember 1. (15:00 óra) és 2023. szeptember 3. (20:00 óra) közötti időszakban lehet záróvizsgára iratkozni. Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikusan, szkennelt változatban kell feltölteni (egyetlen PDF állományként) erre a felületre: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/. (Minden állományt egyetlen PDF-be kell összefűzni, és átnevezni a „Csaladnev Szulo nevenek kezdobetuje Keresztnev.pdf mintára, pl. KOVACS I. JANOS-LASZLO.pdf, és ezt feltölteni a beiratkozási platform „Cerere” ablakán keresztül):

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • útlevél – külföldi állampolgárok esetén;
 • érettségi oklevél – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • a középiskolai törzskönyvi kivonat – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • beiratkozási típuskérvény – a kitöltést követően kinyomtatva, aláírva, PDF formátumban kell elküldeni;
 • Kérjük azokat a végzős hallgatókat, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal/-oklevéllel, hogy töltsék fel az új nyelvvizsga-oklevelük szkennelt változatát.

Megjegyzés: A személyazonossági igazolványba való színes fényképeket (2 darab, ¾-es méret) a végzős hallgatók személyesen fogják leadni a szakdolgozati bizottság titkáránál, a védés helyszínéül kijelölt terembe való belépéskor. A két fényképet borítékba kell tenni, és a borítékra rá kell írni a Családnevet, az apa keresztnevének kezdőbetűjét, a Keresztnevet, a Szakot, a Tagozatot, és 2023. szeptemberi záróvizsga.

A korábbi évfolyamok esetén kérjük a végzett hallgatókat, hogy a záróvizsgára való beiratkozási típuskérvény feltöltésekor az alábbi dokumentumokat is mellékeljék. (Minden állományt egyetlen PDF-be kell összefűzni, és átnevezni a „Csaladnev Szulo nevenek kezdobetuje Keresztnev.pdf mintára, pl. KOVACS I. JANOS-LASZLO.pdf, és ezt feltölteni a beiratkozási platform „Cerere” ablakán keresztül):

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • útlevél – külföldi állampolgárok esetén;
 • érettségi oklevél – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • a középiskolai törzskönyvi kivonat – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • beiratkozási típuskérvény – a kitöltést követően kinyomtatva, aláírva, PDF formátumban kell elküldeni;
 • Kérjük azokat a végzős hallgatókat, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal/-oklevéllel, hogy töltsék fel az új nyelvvizsga-oklevelük szkennelt változatát.

Megjegyzés: A személyazonossági igazolványba való színes fényképeket (2 darab, ¾-es méret) a végzős hallgatók személyesen fogják leadni a szakdolgozati bizottság titkáránál, a védés helyszínéül kijelölt terembe való belépéskor. A két fényképet borítékba kell tenni, és a borítékra rá kell írni a Családnevet, az apa keresztnevének kezdőbetűjét, a Keresztnevet, a Szakot, a Tagozatot, és 2023. szeptemberi záróvizsga.

 • a védési illeték (1500 lej) kifizetéséről szóló igazolás mindazok esetében, akik harmadszor iratkoztak be a záróvizsgára, illetve akik 2020-ban vagy 2020 előtt végeztek.

A záróvizsga-bizottságok titkárai 2023. szeptember 4-én teszik közzé a jelentkezők beosztását a szemtől szembeni írásbeli vizsgára, majd ezt követően függesztik ki a szakdolgozatok bemutatásának és védésének beosztását.

A záróvizsga részvizsgáinak ütemezése:

1. vizsga: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (jelenléti írásbeli vizsga): 2023. szeptember 5.

2. vizsga: a szakdolgozat bemutatása és megvédése (jelenléti szóbeli vizsga): 2023. szeptember 7.

Megjegyzés: A Kari Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a záróvizsga ütemezését összeegyeztesse az esetlegesen megjelenő későbbi szabályozásokkal.