Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022.

1. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin:

 • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
 • Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
 • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.

2. Dacă este cazul, în perioada 8-10 iunie 2022 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară prin email la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro.

3. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.

4. Până la data de 9 iunie 2022, ora 18:00 se încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:

 • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
 • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexa 5 (Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă);
 • se completează contul de MS Teams (oferit prin Academic Info).

5. Până la data de 17 iunie 2022, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de licență nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de licență.

6. În perioada 18-21 iunie 2022 se înscriu pentru susținerea examenului de licență, prin ȋncărcarea scanată a documentelor la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ după cum urmează:

Documente scanate ȋntr-un singur fisier zip în format PDF necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
 • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf
 • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
 • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
 • Doar absolvenţii care nu au atestat/certificat de competenţă lingvistică valabil, sunt rugaţi să ataşeze o copie scanata a noului certificat de competenţă lingvistică.

Nota: Fotografiile tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la secretarul comisiei de susinere a lucrarii de licenta, în momentul intrarii in sala pentru sustinerea lucrarii de licenta. Cele 2 poze vor fi introduse intr-un plic, iar pe plic se scrie Numele, initiala tatalui si Prenumele, Specializarea, Linia de studiu, Examen de licenta sesiunea iunie 2022. Spre exemplu:

POPESCU I. IOAN-VASILE
Informatica (in limba engleza)
Examen de Licenta sesiunea iunie 2022

Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu ȋncărcarea cererii de înscriere la examenul de licență să trimită şi următoarele documente:

 • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
 • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf;
 • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
 • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
 • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2019 și anterioare 2019 (1500 RON).

In data de 23 iunie 2022 secretarii comisiilor examenului de licenţă vor afişa repartizarea candidaţilor pentru proba orală care se desfăşoară faţă ȋn faţă a examenului de licenţă, urmând a fi afişată ulterior şi planificarea pentru susţinerea lucrării de licenţă.

Planificarea probelor examenului de licenţă:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, proba orală ȋn sistemul faţă ȋn faţă: 27 – 28 iunie 2022;

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă ȋn sistemul faţă ȋn faţă: 30 iunie – 1 iulie 2022

NOTĂ: Consiliul Facultăţii ȋşi rezervă dreptul de a compatibiliza calendarul pentru desfăşurarea examenului de licenţă cu reglementările ulterioare care pot să apară.