Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2021.

 1. Se respectă calendarul de la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/in-atentia-studentilor-care-doresc-sa-sustina-examenul-de-licenta-sau-de-disertatie-in-sesiunea-iunie-iulie-2021/ pentru activitățile premergătoare înscrierii.

  * studenții absolvenți fără licență care nu mai au conturi active de MS Teams, vor introduce în platformă în locul contului de MS Teams o adresă de email validă pe care vor primi detaliile de conectare și se vor conecta la MS Teams ca și guest.

  • studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) până la data de 16 iunie 2021, ora 16:00 la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari;
  • cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere până la data de 18 iunie 2021, ora 14:00; studenții ale căror lucrări de licență nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de licență.
 2. Dacă este cazul, în perioada 10-12 iunie 2021 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară prin email la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro.
 3. În perioada 19-22 iunie 2021 se înscriu pentru susținerea examenului de licență, prin încărcarea scanată a documentelor (într-un singur fișier în format PDF arhivat ca ZIP) la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ după cum urmează:
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
  • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf;
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Doar absolvenții care nu au atestat/certificat de competență lingvistică valabil, sunt rugați să atașeze o copie scanată a noului certificat de competență lingvistică.

  Atestatul/certificatul de competență lingvistică este pregătit la secretariatul facultății şi nu mai este nevoie să fie trimise scanate.

  Fotografii tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

  Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați ca odată cu încărcarea cererii de înscriere la examenul de licență să trimită şi următoarele documente:

  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
  • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf;
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Atestat de competenţă lingvistică/certificat de competenţă lingvistică ȋn format pdf;
  • Dovada achitării taxei pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2017 și anterioare 2017 (1500 RON).
 4. Pentru susținere, studenții vor utiliza varianta desktop a MS Teams care permite ca în același timp să se facă și screen sharing și video sharing.
 5. În perioada 28-29 iunie 2021 participă la proba orală “Evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate” a examenului de licență, iar în perioada 1-2 iulie 2021 la susținerea lucrării de licență, de pe laptop sau desktop cu cameră video și microfon.