Burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

Update 19.10.2021: Termenul de depunere a dosarelor s-a extins pana la 24 octombrie 2021, ora 23.59.


Toate informațiile privind desfășurarea competiției de acordare a burselor speciale pentru activitatea științifică se găsesc la adresa https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2021-2022/.

Calendarul competiției

  • Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-24 octombrie 2021, ora 23.59;
  • Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 5 noiembrie 2021;
  • Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 8-22 noiembrie 2021;
  • Anunțarea rezultatelor: 23 noiembrie 2021;
  • Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 30 noiembrie 2021.

Documente aferente competiției