Anunț important concurs admitere nivel licență 2023

Un candidat declarat admis/retras/respins și care solicită retragerea de la concursul de admitere, sesiunea iulie 2023 de la Facultatea de Matematica si Informatica, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Candidatul admis pe loc bugetat și dorește să se retragă din concursul de admitere intră în platforma admiterii la adresa https://admitere.ubbcluj.ro/
  1. Completează cererea de retragere;
  2. Candidatul care se retrage de pe un loc bugetat se poate prezenta personal la secretariatul facultății, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-12,00, cu cererea de retragere listată și semnata în original, procesul verbal de predare-primire a diplomei de bacalaureat și a foii matricole  pentru a solicita eliberarea diplomei de bacalaureat și a foii matricole depuse în original la Comisia de Admitere. În situația în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea documentelor, se poate prezenta și o altă persoană pentru ridicarea documentelor în original, în baza unei împuterniciri notariale și a cererii semnate de către candidat.
 2. Candidatul care se retrage de pe un loc cu taxă trebuie să parcurgă 2 etape:
  1. să completeze toate datele solicitate în platforma admiterii la adresa: https://admitere.ubbcluj.ro/
  2. Să completeze formularul disponibil la adresa https://forms.gle/WQQDbYfaDQT2YciU8 în perioada 18 septembrie 2023 – 22 septembrie 2023, pentru restituirea taxei de școlarizare achitată la confirmarea locului;
  3. Daca a depus diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original poate solicita ridicarea acestora de la secretariatul facultății în zilele lucrătoare, între orele 9,00-12,00, depunând cererea de retragere listată și semnata în original, procesul verbal de predare-primire a diplomei de bacalaureat și a foii matricole primit de la Comisia de Admitere.
 3. Candidatiii care au trecut de pe un loc cu taxa la buget li se restituie automat taxa de scolarizare achitata si nu mai este nevoie sa depuna cerere de restituire a taxei.
 4. Candidații care au depus o cerere cu opțiuni pentru noile specializări, dacă se vor publica în Hotărârea de Guvern pot să solicite anularea acestei cereri prin completarea formularului de la adresa: https://forms.gle/iKiecUnG1WebZxR66 și vor rămâne la specializarea la care au fost declarați admiși. Cererea se poate descarca de aici.
 5. Candidații declarați admiși la specializările acreditate nu mai pot să adauge în cerere noile specializări (dacă vor fi publicate în Hotărârea de Guvern).
 6. La data de 1 septembrie 2023 se vor afișa repartizările pe noile specializări și numărul de locuri alocate, daca vor fi publicate în Hotărârea de Guvern.
 7. Locurile rămase libere prin retragerea unor candidați de la buget vor fi ocupate de către candidații eligibili declarați reușiți la  aceiași specializare pe locuri cu taxă în cadrul concursului de admitere din sesiunea iulie 2023.
 8. La data de 1 septembrie 2023 va fi publicat numărul locurilor pe specializări pentru care se va organiza un nou concurs de admitere în sesiunea septembrie 2023.
 9. In situația în care se vor organiza noile specializări, prin transferul candidaților în funcție de opțiunea exprimată a fiecăruia și în funcție de locul obținut și forma de finanțare, locurile rămase libere vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023 ca și locuri cu taxă.
 10. Toate solicitările candidaților referitoare la concursul de admitere din sesiunea iulie 2023 depuse în perioada 27 iulie 2023 – 30 august 2023, vor fi procesate  de către Comisia de Admitere în data de 1 septembrie 2023. Cererile pentru ridicarea diplomei de bacalaureat și a foii matricole în original se vor procesa și în perioada 27 iulie – 30 august 2023 la secretariatul facultății, conform punctelor 1 și 2.