Anunț cu privire la desfășurarea activităților didactice în perioada 11-22 martie 2020

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație UBB cu nr. 4522 din data de 10.03.2020, toate activitățile didactice față în față din perioada 11-22 martie 2020 se suspendă. Aceste activități didactice (curs, seminar, laborator, consultații) vor avea loc, cu predilecție, prin acțiuni desfășurate în mediul on-line precum: punerea la dispoziție în pagina web a cadrului didactic a materialului complet de curs/seminar/laborator în format text/prezentare/audio/video, folosirea platformelor de e-learning gen Moodle, sesiuni de discuții în mediul online („chat”) în intervalul orar al orelor de seminar/laborator/consultații sau corespondență prin e-mail. Titularii de curs / seminar / laborator vor anunța studenții pe pagina proprie asupra modului de desfășurare a fiecărei activități didactice prevăzută în orar, inclusiv situațiile în care cadrul didactic propune recuperarea ulterioară a activităților didactice în format clasic (față în față). Îndatoririle didactice ale studenților privind termenele de predare ale laboratoarelor sau prezența la activitățile din mediul online stabilite de cadrul didactic rămân obligatorii.