Anunţ important pentru studenţi cu privire la derularea activităţilor administrative în anul universitar 2021/2022

 1. Deschiderea festivă a anului universitar 2021-2022 la Facultatea de Matematică și Informatică va avea loc on-line luni, 27.09.2021, începând cu ora 10:00. Evenimentul va fi transmis live pe Internet la această adresă. Sunt rugați să participe în special studenții anului I, nivel licență, indiferent de specializare şi limbă de predare.
 2. Pentru studenţii anului I de studiu: Contractele de studiu cu disciplinele cuprinse în planul de învăţământ pentru anul universitar 2021/2022 se completează în aplicaţia Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro/. Contractele se exportă/listează și se semnează (de mână sau electronic). În perioada 25 septembrie - 30 septembrie 2021 studenții vor putea încărca pe platforma Academic Info contractele de studii scanate. Contractele originale vor fi aduse la secretariatul facultății la o dată care va fi anunţată ulterior.
 3. Contractele de studii pentru studenții din anul II şi III nivel licenţă vor fi completate în Academic Info până la data de 30 septembrie 2021. Modalitatea de depunere a contractelor în original la secretariatul facultății va fi comunicată ulterior.
 4. Studenții pot accesa pagina web a fiecărui profesor unde vor fi afișate detalii cu privire la modalitatea de acces pentru activitățile online.
 5. Pentru studenţii anului I, carnetele de student se vor elibera după ce studentul depune la secretariatul facultăţii 2 poze mărimea ¾. Pozele vor fi depuse la secretariatul facultății într-un loc special amenajat, într-un plic în care se specifică: numele și prenumele, specializarea, limba de predare, anul de studiu. Pe spatele pozelor se specifica din nou numele studentului, iar pe exteriorul plicului se specifica din nou numele specializării.
 6. Legitimaţiile reducere transport se vor elibera începând cu data de 11 octombrie 2021. Modalitatea de eliberare va fi comunicată ulterior.
 7. Studenţii anului I care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate şi cu taxă vor aduce contractul de studii universitare care a fost încărcat în platformă la o dată care va fi comunicată ulterior.
 8. Precizări legate de plata taxei de şcolarizare pentru toţi studenţii înmatriculaţi: Plățile se vor putea face online în aplicaţia Academic Info începând cu data de 4 octombrie 2021. Termenele de plată a taxei de şcolarizare sunt: rata I - 15 octombrie 2021, rata a II-a - 5 decembrie 2021, rata a III-a - 15 martie 2022, rata a IV-a până la data de 5 mai 2022. Până la data de 15 octombrie 2021, taxa de școlarizare se poate achita integral, beneficiind de o reducere de 10%.
 9. Studenţii care sunt înmatriculaţi la 2 specializări concomitent pot beneficia de reducerea taxei de şcolarizare. În acest sens, pot depune o cerere până la data de 12 octombrie 2021 la secretara specializării, prin e-mail, iar cererea va fi însoţită de adeverinţa de student de la cealaltă facultate.
 10. Studenţii orfani de ambii părinţi pot solicita reducerea taxei de şcolarizare prin depunerea unei cereri prin email la secretara specializării, iar cererea va fi însoţită de documentele justificative (certificatele de deces ale părinţilor).
 11. Pentru toţi studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică, începând cu data de 27 septembrie 2021 se vor elibera adeverinţe de student. Modalitatea de obţinere a adeverinţei de student este următoarea: Studentul completează toate datele personale şi scopul solicitării eliberării adeverinţei la formularul de la adresa: https://forms.gle/drqqY8FqjsJA2hh7A, după care personalul secretarial va emite adeverinţa care se trimite scanată la adresa de email indicată de student. În situaţia în care, un student are nevoie de mai multe adeverinţe, se va completa formularul de mai multe ori. Dacă un student are nevoie de adeverinţa de student în original va specifica acest aspect în formular şi o va putea ridica de la Secretariatul facultăţii în orice zi lucrătoare în intervalul orar 9,00-12,00.
 12. Repartizarea specializărilor pe personalul secretarial este disponibilă la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/despre-facultate/structura/secretariatul-facultatii/
 13. Precizări legate de acordarea burselor de performanţă, merit, ajutor social şi pe caz medical.
 14. Orarul pentru desfăşurarea activităţilor didactice în semestrul I al anului universitar 2021/2022 se afişează în data de 26 septembrie 2021, orele 18,00 pe site-ul facultăţii la adresa: (link disponibil în curând).
 15. Datele de acces pentru Microsoft Teams vor fi disponibile în contul Academic Info până cel târziu în data de 26 septembrie 2021.
 16. Structura anului universitar 2021/2022