Programul de Conversie Profesională Matematică

Google+TwitterFacebook
1. Instituţia organizatoare Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Matematică
Director: Prof. univ. dr. Octavian Agratini
2. Denumirea programului Program de Conversie Profesională Matematică
3. Specializarea Matematică
4. Tipul programului Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
5. Grupul ţintă căruia i se adresează programul Cadrele didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă
6. Obiectivele programului a) Necesitatea de a oferi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar posibilitatea unei specializări rapide în domeniul Matematicii, care să le ofere competenţele necesare pentru predarea acestei discipline la nivel preuniversitar.
b) Necesitatea de a stimula studiul matematicii intr-o formă dinamică ce presupune îmbinarea metodelor tradiţionale cu tehnologia modernă.
7. Forma de învăţământ Cu frecvenţă
8. Numărul de credite transferabile 120 credite + 10 credite evaluarea finală
9. Durata programului (în număr de semestre) 4 semestre
10. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului Începând cu anul universitar 2017 – 2018.
11. Temeiul legal al organizării programului Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.E.C.T.S. privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, nr. 6194/13.11.2012.
12. Numărul locurilor solicitate 50
13. Limba de predare Română
14. Criterii de selecţie pentru admitere Pe bază de înscriere. La înscriere cursanţii vor face dovada unei vechimi de minim 2 ani în învăţământul preuniversitar.
15. Taxă / cursant 900 RON / semestru
16. Modalitatea de finalizare Examen de absolvire
17. Actul de studii eliberat cursantului Diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă
18. Titlul acordat / denumirea calificării / competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.

Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar.

19. Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi / sau profesională Cadru didactic în şcoli de nivel gimnazial şi liceal din reţeaua învăţământului preuniversitar

Tabel nominal cu persoanele care au aplicat pentru Programul de Conversie Profesionalǎ Matematicǎ

 1. Andreca (cǎs. Hapca) M. Axenia
 2. Atǎnǎsoaie G. George-Sebastian
 3. Boier (cǎs. Dumitru) Crina Loredana
 4. Câmpean V. Ciprian Dorin
 5. Chiţea P. Constantin
 6. Cioşan (cǎs. Rus) A. Alexandra Viorica
 7. Domokos L. Ioan
 8. Drǎguşanu (cǎs. Japalela) P. Tamara Veronica
 9. Filip I. Florin Ioan
 10. Flore (cǎs. Şteopoaie) I. Ioana-Daniela
 11. Gazsi I. Ştefan-Eduard
 12. Gheza (cǎs. Balogh) V. Gabriela-Monica
 13. Horja M. Liliana
 14. Ioan (cǎs. Cehan) M. Gabriela
 15. Ioana A. Aurel
 16. Lazar (cǎs. Mureşan) G. Delia
 17. Miron (cǎs. Urs) V. Floarea
 18. Moisi P. Dumitru
 19. Morozan (cǎs. Grapini) N. Lenuţa
 20. Nath P. Grigore
 21. Pantea C. Constantin
 22. Paşca (cǎs. Gheorghiu) M. N. I. Livia-Maria
 23. Pop (cǎs. Rablǎu) F. Claudia-Adina
 24. Popa V. Adriana-Maria
 25. Poponeţ A. Aurel-Silvestru
 26. Roşu C. Aleodor
 27. Runcan (cǎs. Rus) D. Mihaela-Domniţa
 28. Socaciu (Lendvai) I. Ioan-Tiberiu
 29. Timaru I. Ioan-Cosmin
 30. Toma I. Ionela-Ancuţa
 31. Tomoiagǎ C. Alina
 32. Varvari D. Radu-Nicolae
 33. Vlasie (cǎs. Mocian) I. D. Cristina Ioana
 34. Zaiu (cǎs. Botiş) I. Sorina-Mihaela

Anul I, semestrul 1

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Algebră 1 (Logica şi teoria numerelor) 7
Analiză matematică 1 (Analiza pe R) 8
Geometrie 1 (Geometrie analitică) 8
Fundamentele programării 7

Anul I, semestrul 2

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Algebra 2 (Structuri algebrice de bază, algebră liniară) 7
Analiză matematică 2 (Calcul diferenţial în R^n) 8
Geometrie 2 (Geometrie afină) 7
Ecuaţii diferenţiale 8

Anul II, semestrul 3

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Analiză numerică 7
Mecanică teoretică 8
Analiză complexă 8
Didactica ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe 7

Anul II, semestrul 4

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică 6
Astronomie 6
Curs opţional 1 5
Curs opţional 2 5
Practica pedagogica de specialitate 4
Elaborarea lucrării de absolvire 4

Discipline opționale

Curs opțional 1 (an II, semestrul 4)

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Didactica geometriei 5
Didactica matematizării problemelor din diferite domenii de activitate 5
Complemente de analiză matematică 5

Curs opțional 2 (an II, semestrul 4)

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Didactica algebrei 5
Modelare matematică 5
Istoria matematicii 5

Plan de invatamant Program de Conversie Profesionala Matematica 2015.xlsx (document oficial)

Regulament de finalizare a studiilor pentru Programul de Conversie Profesională Matematică, promoţia 2015 – 2017, este disponibil aici.

Google+TwitterFacebook