« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Plan de învățământ – Școala Doctorală de Matematică și lnformatică, an universitar 2021-2022

Plan de învățământ – Școala Doctorală de Matematică și lnformatică, an universitar 2021-2022

Codul disciplinei Semestrul (se alocă 12 săpt.) Denumirea disciplinei Limba de predare Titularul de disciplină Nr. ore alocat pe săptămână - Curs Nr. ore alocat pesăptămână - Seminar/ Lucrări aplicative Nr. credite alocat în cazul evaluării
Programul de studii universitare de doctorat Matematică
MDE3132 1 Capitole speciale de aproximare a funcțiilor Engleză Prof. dr. Agratini Octavian 2 1 10
MDE3134 1 Introducere în Algebra Omologică Engleză Prof. dr. Breaz Simion 2 1 10
MDE3135 1 Etică și integritate academică. Metode generale de cercetare și metodica elaborării de lucrări științifice Engleză Conf. dr. Cătinaș Teodora 2 1 10
MDE3136 1 Capitole speciale de teoria categoriilor Engleză Prof. dr. Crivei Septimiu 2 1 10
MDE3137 1 Mecanica computațională a fluidelor Engleză Conf. dr. Groșan Teodor 2 1 10
MDE3139 1 Capitole speciale de analiză complexă Engleză Prof. dr. Kohr Mirela 2 1 10
MDE3141 1 Capitole speciale de mecanica fluidelor Engleză Prof. dr. Kohr Mirela 2 1 10
MDE3143 1 Teoria transportului optimal cu aplicații Engleză Prof. dr. Kristaly Alexandru 2 1 10
MDE3144 1 Probleme eliptice pe varietăți Engleză Prof. dr. Kristaly Alexandru 2 1 10
MDE3145 1 Teoria reprezentărilor grupurilor finite Engleză Prof. dr. Mărcuș Andrei 2 1 10
MDE3147 1 Teoria punctului fix și aplicații Engleză Prof. dr. Petrușel Adrian 2 1 10
Programul de studii universitare de doctorat Informatică
MDR8161 1 Capitole speciale de Data Mining Română Prof. dr. Andreica Anca 2 1 10
MDR8162 1 Metode moderne de dezvoltare a aplicațiilor distribuite: JavaEE, Spring, Vert.x, NodeJs Română Prof. dr. Boian Florian Mircea 2 1 10
MDR8163 1 Arhitecturi orientate pe servicii: servicii web, middleware, cloud Romănă Prof. dr. Boian Florian Mircea 2 1 10
MDE8164 1 Metode avansate de învățare automată Engleză Prof. dr. Czibula Gabriela 2 1 10
MDE8166 1 Inginerie software bazată pe căutare Engleză Prof. dr. Czibula Istvan-Gergely 2 1 10
MDR8167 1 Metode computaționale inteligente pentru bunăstarea socială Română Prof. dr. Dioșan Laura 2 1 10
MDE8168 1 Etică și integritate academică. Metode generale de cercetare și metodica elaborării de lucrări științifice Engleză Prof. dr. Pârv Bazil 2 l 10
MDE8169 1 Paradigme de programare: concepte de bază și avansate Engleză Prof. dr. Pârv Bazil 2 1 10
MDE8170 1 Proiectarea sistemelor software: șabloane și principii Engleză Prof. dr. Pârv Bazil 2 1 10
MDE8171 1 Capitole speciale de analiza datelor Engleză Prof. dr. Pop Horia- Florin 2 1 10