Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2020.

1. Pentru absolvenţii care au promovat doar o probă a examenului de licenţă şi doresc recunoaşterea acesteia, în data de 30 august 2020 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară prin email la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro.

2. Până la finalul zilei de 1 septembrie 2020 (ora 23:59:59) se încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:

 • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
 • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și următoarele anexe (plasate în folderul Anexe din cadrul arhivei):
  • anexa 6 (Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă) sau anexa 6/II (Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă în cazul lucrărilor realizate în colaborare cu industria, care conține și acordul companiei privind prezentarea lucrării);
  • anexa 7 (dacă este cazul);
  • acordul directorului de departament (în cazul în care s-a solicitat aprobarea secretizării unor părți din lucrare);
 • completează contul de MS Teams (oferit prin Academic Info).

3. Primirea din partea coordonatorului a acordului pentru susținerea lucrării: până în 2 septembrie 2020, ora 14:00.

4. În perioada 2 septembrie 2020, ora 15:00 – 3 septembrie 2020, ora 20:00 se înscriu pentru susținerea examenului de licență, prin trimiterea electronică la adresa comunicată pentru fiecare secretară în funcţie de specializare, a documentelor prevăzute mai jos:

 • Specializările Matematică (în limba română), Matematică informatică (în limba română şi engleză) la adresa de email: coldea@cs.ubbcluj.ro;
 • Specializările Matematică (în limba maghiară), Matematică informatică (în limba maghiară), Informatică (în limba maghiară) la adresa de email: kiss.tunde@math.ubbcluj.ro;
 • Specializarea Informatică (în limba română) la adresa de email: simonag@math.ubbcluj.ro;
 • Specializarea Informatică (în limba engleză) la adresa de email: bal@cs.ubbcluj.ro;
 • Specializarea Informatică (în limba germană) la adresa de email: vnechita@math.ubbcluj.ro.

Documente scanate în format PDF necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (atașată la finalul prezentului anunț) completă cu pix de culoare albastră și semnată;
 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul, pentru promoţii mai vechi de 3 ani universitari).
 • Doar absolvenţii care nu au atestat/certificat de competenţă lingvistică valabil, sunt rugaţi să ataşeze o copie scanata a noului certificat de competenţă lingvistică.

Următoarele documente sunt pregătite la secretariatul facultăţii în copii şi nu mai este nevoie să fie trimise scanate: diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă); certificatul de naștere; atestat/certificat de competență lingvistică.

Fotografii tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu trimiterea cererii de înscriere la examenul de licență să trimită următoarele documente:

 • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
 • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf;
 • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
 • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
 • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2017 și anterioare 2017 (1500 RON).

5. Pentru susținere, studenții se asigură că au cont activ pe MS Teams. Acestia vor utiliza varianta desktop care permite ca în același timp să se facă și screen sharing si video sharing.

În data de 4 septembrie 2020 participă la o simulare pe MS Teams cu secretarul comisiei la care a fost repartizat (comunicarea dintre studenți și secretarul comisiei se va face prin intermediul adreselor de e-mail folosite de către studenți pentru încărcarea lucrării).

4 septembrie 2020: afişarea planificărilor pentru examenul oral a probei 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

6. În perioada 7-8 septembrie 2020 participă la proba orală a examenului de licență şi susţinerea lucrării de licenţă, de pe laptop sau desktop cu cameră și microfon.

Cereri tip de înscriere

Pentru absolvenții înmatriculați înainte de 2011 (2005-2010) se folosește forma de învățământ de zi.