Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020.

1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin:

 • Se contactează reprezentanții de ani pentru a fi direcționați către studenții care au primit conturi de Turnitin;
 • Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
 • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), se generează raportul de similaritate cu eliminarea acestor porțiuni din lucrare și se înștiințează coordonatorul științific de acest lucru.

2. Până la finalul zilei de 1 septembrie 2020 (ora 23:59:59) încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:

 • versiunea finală a lucrării de disertație în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
 • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și următoarele anexe (plasate în folderul Anexe din cadrul arhivei):
  • anexa 6 (Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație) sau anexa 6/II (Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație în cazul lucrărilor realizate în colaborare cu industria, care conține și acordul companiei privind prezentarea lucrării);
  • anexa 7 (dacă este cazul);
  • acordul coordonatorului programului de master (în cazul în care s-a solicitat aprobarea secretizării unor părți din lucrare);
 • completează contul de MS Teams (oferit prin Academic Info).

3. Primirea din partea coordonatorului a acordului pentru susținerea lucrării de disertație: până în 2 septembrie 2020, ora 14:00.

4. În perioada 2 septembrie 2020, ora 15:00 – 3 septembrie 2020, ora 20:00 se înscriu pentru susținerea lucrării de disertație, prin trimiterea electronică la adresa comunicată pentru fiecare secretară în funcţie de specializare, a documentelor prevăzute mai jos:

 • Specializările Matematică didactică (în limba română), Matematici avansate (în limba engleză), Sisteme distribuite în internet (în limba română) la adresa de email: coldea@cs.ubbcluj.ro;
 • Specializările Inginerie software (în limba engleză), Baze de date (în limba română), Sisteme informatice avansate (în limba germană şi engleză) la adresa de email: vnechita@math.ubbcluj.ro;
 • Specializările Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză), Inteligență computațională aplicată (în limba engleză), Matematică didactică (în limba maghiară), Matematică computaţională (în limba maghiară), Analiza datelor (în limba maghiară), Proiectarea şi Dezvoltarea Aplicaţiilor Enterprise (în limba maghiară) la adresa de email: kiss.tunde@math.ubbcluj.ro.

Documente scanate în format PDF necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (atașată la finalul prezentului anunț) completă cu pix de culoare albastră și semnată;
 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul, pentru promoţii mai vechi de 3 ani universitari).

Următoarele documente sunt pregătite la secretariatul facultăţii în copii şi nu mai este nevoie să fie trimise scanate: diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia; certificatul de naștere.

Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu trimiterea cererii de înscriere la examenul de disertație să trimită următoarele documente:

 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate, în situațiile în care:
  1. certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  2. certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  3. denumirea oficială a localității s-a schimbat;
 • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2017 și anterioare 2017 (1500 RON).

5. Pentru susținere, studenții se asigură că au cont activ pe MS Teams. Aceștia vor utiliza varianta desktop care permite ca în același timp să se facă și screen sharing si video sharing.

În data de 4 septembrie 2020 participă la o simulare pe MS Teams cu secretarul comisiei la care a fost repartizat (comunicarea dintre studenți și secretarul comisiei se va face prin intermediul adreselor de e-mail folosite de către studenți pentru încărcarea lucrării).

6. În data de 9 septembrie 2020 participă la susţinerea lucrării de disertație, de pe laptop sau desktop cu cameră și microfon.

Cereri tip de înscriere

Pentru absolvenții înmatriculați înainte de 2011 (2008-2010) se folosește forma de învățământ de zi.