Burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

Toate informațiile privind desfășurarea competiției de acordare a burselor speciale pentru activitatea științifică se găsesc la adresa https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2021-2022/.

Calendarul competiției

  • 5-20 octombrie 2021: Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/)
  • 29 octombrie 2021: Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți
  • 1-17 noiembrie 2021: Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de CS-UBB
  • 18 noiembrie 2021: Anunțarea rezultatelor
  • 26 noiembrie 2021: Finalizarea semnării contractelor de finanțare

Documente aferente competiției