Anunţuri din categoria: Anunţuri cazare

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Rezultate redistribuiri cămine

Studenţii care la recazări au primit loc în cămin se vor prezenta direct la căminul repartizat miercuri (5 octombrie 2016). Studenţii cărora li s-a aprobat schimbul trebuie să elibereze camera până în 5 octombrie la ora 10. În cazul în care un student care a primit loc în această etapă nu îşi ocupă locul repartizat

Recazări în căminele studenţeşti pentru anul univ. 2016-2017

Studenţii care doresc să ocupe un loc de cazare în căminele studenţeşti şi doresc să participe la recazări sunt rugaţi să trimită o cerere online în perioada 3 octombrie 2016 – 4 octombrie 2016 până la orele 12:00, completând formularul de la următoarea adresă: https://goo.gl/forms/mYCTKDWhyICczxcH2 Studenţii care au ocupat locul în cămin şi doresc redistribuire în alt

Repartizarea studenților în căminele studențești în anul universitar 2016/2017, după rezolvarea contestaţiilor

În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2016/2017 Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de numărul studenţilor bugetaţi pe specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi pe baza prevederilor Regulamentului de cazare al facultăţii. Studenţii care

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2016-2017 pe criteriul social și medical

Dosarele pentru criteriul social și medical se vor depune la secretariatul facultății în perioada 12-14 septembrie 2016 între orele 9:00-12:00. Dosarul social trebuie să conțină următoarele acte: cererea de cazare; copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei; copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul; copie după certificatul

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti la recazări (etapa a II-a) pentru anul universitar 2015-2016

Informaţii privind subvenţiile de cazare, bursele de merit pentru olimpicii internaţionali, bursele de studiu pentru studenţii din mediul rural şi bursele speciale acordate copiilor persoanelor afectate de exploziile de la exploatările miniere Petrila şi Uricani

Studenţii eligibili conform adresei Rectoratului nr. 24526/29.09.2015 pentru subvenţii de cazare, burse de merit pentru olimpicii internaţionali, burse de studiu pentru studenţii din mediul rural şi burse speciale acordate copiilor persoanelor afectate de exploziile de la exploatările miniere Petrila şi Uricani sunt rugaţi să se adreseze Secretariatului Facultăţii până la data de 02.10.2015.

Repartizarea studenților în căminele studențești la recazări pentru anul universitar 2015-2016

Recazări în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2015-2016

Studenţii care doresc să ocupe un loc de cazare în căminele studenţeşti  (Căminul 16 Haşdeu – băieţi şi Căminul 1 Haşdeu – fete) şi doresc să participe la recazări sunt rugaţi să trimită o cerere online în perioada 28 septembrie 2015 – 29 septembrie 2015 până la orele 12:00, completând formularul de la următoarea adresă: http://goo.gl/forms/EWROK1syxx