Anunţuri din categoria: Anunţuri cazare

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2018-2019 pe criteriul social, medical și de performanță

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2018-2019 pe criteriul social, medical și de performanță
La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse în Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare (meniul Studenti » Burse, cazare, tabere » Anunţuri cazare), după data

În atenția studenților eligibili pentru subvențiile de cazare, bursele de merit olimpic internațional, bursa Regele Carol I, bursele de studiu pentru studenții din mediul rural și bursele speciale acordate copiilor persoanelor afectate de explozia de la Exploatarea Miniera Petrila, respectiv Uricani

Studenții eligibili pentru subvențiile de cazare, bursele de merit olimpic internațional, bursa Regele Carol I, bursele de studiu pentru studenții din mediul rural și bursele speciale acordate copiilor persoanelor afectate de explozia de la Exploatarea Miniera Petrila, respectiv Uricani (a se vedea adresa rectoratului atașata) pot depune actele necesare în vederea obținerii acestora la secretariatul

Anunţ important privind cazarea în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017-2018: în atenţia studenţilor care nu au obţinut loc în cămin şi a celor ce doresc schimbarea locului obţinut

Studenţii care nu au obţinut loc de cazare şi doresc un loc de cazare în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017-2018, precum şi cei ce doresc schimbarea locului obţinut, pot depune o cerere la decanat în data de 3 octombrie 2017 între orele 9:00 şi 10:00. Cererea se poate ridica de la decanat.

Regulamentul privind repartizarea locurilor de cazare în anul universitar 2017/2018

Pe baza Regulamentului-cadru al Universităţii Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a aprobat următorul regulament propriu de repartizare a locurilor de cazare în căminele studenţeşti. I. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare a studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului universitar 2016/2017.

Cazarea studenților doctoranzi ai Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

Studenții doctoranzi care doresc cazare în anul universitar 2017-2018 sunt rugați sa solicite acest lucru printr-o cerere trimisă prin e-mail la adresa amesesan@math.ubbcluj.ro până pe data de 18 septembrie 2017. În cerere trebuie specificat: numele și prenumele, conducătorul de doctorat, anul, categoria de finanțare (student la buget sau taxă, cu bursă sau fără bursa, cu

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2017-2018 pe criteriul social, medical și de performanță

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare, după data de 20 septembrie. Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Recazări în căminele studenţeşti pentru anul univ. 2016-2017

Studenţii care doresc să ocupe un loc de cazare în căminele studenţeşti şi doresc să participe la recazări sunt rugaţi să trimită o cerere online în perioada 3 octombrie 2016 – 4 octombrie 2016 până la orele 12:00, completând formularul de la următoarea adresă: https://goo.gl/forms/mYCTKDWhyICczxcH2 Studenţii care au ocupat locul în cămin şi doresc redistribuire în alt

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2016-2017 pe criteriul social și medical

Dosarele pentru criteriul social și medical se vor depune la secretariatul facultății în perioada 12-14 septembrie 2016 între orele 9:00-12:00. Dosarul social trebuie să conțină următoarele acte: cererea de cazare; copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei; copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul; copie după certificatul