Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere nivel licenţă

Locuri scoase la concurs la admiterea nivel licență, sesiunea septembrie 2018

Domeniul Specializarea Limba/linia Buget Taxa Matematica Matematica romana 7 27 maghiara 5 8 Matematica informatica romana 0 2 maghiara 5 11 engleza 0 32 Informatica Informatica romana 0 0 maghiara 0 0 engleza 0 0 germana 0 15 Total 17 95

Rezultatele finale ale concursului de admitere, nivel licenta, sesiunea iulie 2018

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa Limba de studiu română Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Limba de studiu maghiară Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba engleză Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba germană Informatică Informatică Locuri pentru absolvenţi de liceu rural Matematică

Lista candidatilor admisi dupa confirmari pe locurile destinate cetăţenilor străini de origine etnică română, admitere nivel licenta, iulie 2018

Lista candidaţilor repartizaţi pe locurile rămase disponibile pe bază de cerere în data de 24 iulie 2018 la admiterea nivel licență

Candidații de mai jos repartizați pe bază de cerere la o specializare cu taxă trebuie să confirme locul prin plata primei rate a taxei de școlarizare în data de 25 iulie 2018, intre orele 9.00-11.00. Nr. crt. Nr. leg. Medie concurs Admis la 1 1104 7.28 Matematica-Informatica Engleza taxa 2 860 7.16 Matematica-Informatica Engleza taxa

Rezultatele concursului de admitere din 23 iulie 2018 – după etapa a doua de confirmări

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 23 iulie 2018, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 24 iulie 2018, 9:00-11:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa

Rezultatele concursului de admitere din 20 iulie 2018 – după prima etapă de confirmări

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care pană în prezent nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în zilele de 21 şi 23 iulie 2018, 9:00-14:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa sunt

Rezultatele admiterii nivel licenţă, sesiunea iulie 2018, pe locurile destinate cetăţenilor străini de origine etnică română

Conform metodologiei Admiterii la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română 2018 repartizarea candidaţilor declaraţi admişi pe specializări se va face după confirmare pe baza mediei anilor de liceu. Conform aceleaşi metodologii, calendarul admiterii în continuare în ceea priveşte locurile pentru etnicii români, este următorul: 19.07.2018 afişarea listelor iniţiale 19.07.2018-20.07.2018 contestații/sesizări

Rezultatele concursului de admitere, nivel licenta, din 18 iulie 2018

Confirmarea locului obţinut (buget sau taxă) se face în datele de 19 şi 20 iulie, între orele 9-16 în amfiteatrul Nicolae Iorga din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai. În vederea confirmării locului obţinut, candidaţii sunt rugaţi să consulte Anexa 1 a regulamentului de admitere la facultate. Candidaţii aflaţi în aşteptare sunt rugaţi să consulte de

Rezultatele contestațiilor depuse la proba scrisă din cadrul concursului de admitere nivel licenţă, iulie 2018

Rezultatele probelor scrise din cadrul concursului de admitere nivel licenţă, iulie 2018

Contestaţiile la probele scrise se pot depune personal sau prin procură notarială în data de 18 iulie 2018, între orele 9.00-14.00, la Comisia de Admitere, clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1), sala 145 (decanat), prin completarea unui formular. Nu se admit contestații trimise prin email. Rezolvarea contestaţiilor se face prin recorectarea