Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Trimiterea / depunerea documentelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate la admiterea nivel licență și master, sesiunea iulie 2020

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri BUGETATE nivel licenţă şi master, trimiterea/depunerea documentelor în original se face în zilele lucrătoare din perioada 29 iulie – 28 august 2020, în intervalul 9,00-13,30, existând următoarele opţiuni: Se trimit prin firmă de curierat cu confirmare de primire. Candidaţii care optează să trimită documentele prin curierat, sunt rugaţi să

Rezultate finale ale concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2020

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea iulie 2020, după confirmări

Candidații care au glisat după prima etapa de confirmări la o opțiune superioară trebuie să confirme noul loc prin recompletarea, semnarea și reîncărcarea contractului de studiu pentru noua specializare și plata primei rate a taxei de școlarizare pentru cei ce au fost admiși la taxă și nu au prima rată plătită. Candidații care nu au

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea iulie 2020

Foarte important: Confirmarea locului obținut la admiterea nivel master se poate face până la data de 27 iulie 2020, ora 10:00. Pașii pentru confirmarea locului obţinut la Concursul de Admitere al Facultății de Matematică și Informatică sunt: Descărcarea documentului Contract de studii universitare – invatamant cu frecventa + Declaratie consimțământ, disponibil ȋn aplicația de ȋnscriere

Rezultatele probelor orale din cadrul concursului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2020

Rezultatele probei de Specialitate Informatică, admitere master iulie 2020 Rezultatele probei de Limba Engleză, admitere master iulie 2020 Rezultatele probei de Limba Germană, admitere master iulie 2020

Programarea candidațiilor pentru probele orale din candrul concursului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2020

Programarea candidațiilor pentru Proba de Specialitate Informatică, admitere master iulie 2020 Programarea candidațiilor pentru Proba de Limba Engleză, admitere master iulie 2020 Programarea candidațiilor pentru Proba de Limba Germană, admitere master iulie 2020

Statistica candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2020

Domeniul Specializarea Înscriși prima opțiune Locuri Buget Taxă Total Matematică Metode moderne de predare a matematicii 20 24 26 50 Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 5 13 87 100 Matematică computaţională (în limba maghiară) 0 Matematici avansate (în limba engleză) 6 10 40 50 Informatică Baze de date 29 65 85

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere nivel master, sesiunea iulie 2020

Lista inscrisi admitere master iulie 2020.pdf Contestațiile privind corectitudinea datelor înregistrate în cadrul procesului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2020, se pot trimite prin email la adresa master@cs.ubbcluj.ro până la data de 24 iulie 2020, ora 12:00.

Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2020

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care au efectuat preînscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs; Candidaţii la concursul de admitere care au achitat

Locuri scoase la concurs la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2020

Domeniul Specializarea Buget Taxă Total Matematică Metode moderne de predare a matematicii 24 26 50 Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 13 87 100 Matematică computaţională (în limba maghiară) Matematici avansate (în limba engleză) 10 40 50 Informatică Baze de date 65 85 150 Sisteme distribuite în Internet Metode moderne în predarea