Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Subiectele probei scrise din cadrul concursului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2018, pentru candidaţii din afara domeniului

Subiect Informatică admitere master, iulie 2018

Planificarea probelor scrise din cadrul concursului de admitere la master, sesiune iulie 2018

Probele scrise ale examenului de admitere la master au loc în data de 23 iulie 2018 în sala Tiberiu Popoviciu din clădirea centrală a UBB, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, după următorul program: Proba scrisă de specialitate (de Matematică sau de Informatică): ora 9.00 (prezentarea candidaţilor la sală se face la ora 8.30) Proba scrisă

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2018

Domeniul Specializarea 19.07.2018 20.07.2018 21.07.2018 TOTAL Matematică Matematică didactică 15 8 4 27 Matematică didactică (în limba maghiară) 2 0 0 2 Matematică computaţională (în limba maghiară) 0 0 0 0 Matematici avansate (în limba engleză) 1 4 4 9 Informatica Baze de date 16 16 17 49 Sisteme distribuite în Internet 10 25 7

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de master şi pentru programele postuniversitare în urma sesiunii de admitere 2018

aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 17 iulie 2018 1. Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 17.07.2018 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2018: pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se

Cifra de scolarizare pentru concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2018

Domeniul Specializarea Locuri alocate 2018 Buget Etnici Taxă Total Matematică Matematică didactică 23 4 27 54 Matematică didactică (în limba maghiară) 13 37 50 Matematică computaţională (în limba maghiară) Matematici avansate (în limba engleză) 9 21 30 Informatică Baze de date 63 6 75 144 Sisteme distribuite în Internet Informatică didactică Programare bazată pe componente

Hotărârea Consiliului facultăţii privind pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licență şi pentru admiterea la masterat

Adresa nr. 102/07.02.2018 In şedinţa Consiliului facultăţii din data de 6 februarie 2018, s-a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele praguri minime pentru atestatele/certificatele de competenţă lingvistică ale studenţilor: pentru înscrierea la examenul de licenţă: prag minim B1; pentru înscrierea la admitere la programe de studii de masterat în limbile română/maghiară: prag minim B1; pentru

Statistica candidatilor inscrisi la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2017

Specializare Limba de predare Forma de finantare 11.09 12.09 Total Analiza datelor şi modelare Maghiară Buget 0 2 2 Baze de date Română Buget 5 5 10 Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date Engleză Buget 1 1 2 Inteligenţă computaţională aplicată Engleză Buget 2 2 4 Inginerie software Engleză Buget 7

Locuri disponibile pentru Admiterea la masterat, sesiunea septembrie 2017

Domeniul Specializarea Limba de predare Forma de finanțare Total Buget Taxa Matematică Matematică didactică Română 5 27 32 Matematică didactică Maghiară 6 85 91 Matematici avansate Engleză 4 38 42 Informatică Baze de date Română 2 61 63 Sisteme distribuite în Internet Programare bazată pe componente; Engleză 2 92 94 Inginerie software Inteligenţă computaţională aplicată

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere 2017, nivel master

Specializare Limba de predare Forma de finantare 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 TOTAL Analiza datelor si modelare Maghiara Buget 4 1 0 5 Analiza datelor si modelare Maghiara Taxa 0 1 1 2 Baze de date Romana Buget 16 17 6 39 Calcul de inalta performanta si analiza volumelor mari de date Engleza Buget 1 0 5

Hotărârea nr.669/27.06.2017 a Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master ȋn urma sesiunii de admitere iulie 2017

aprobat ȋn Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, ȋntrunit ȋn şedinţă ȋn data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2017: pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin