Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 21 iulie 2017

Planificarea probei scrise de specialitate și a probei scrise eliminatorii de limba engleză din cadrul concursului de admitere, nivel master, iulie 2017

Candidaţii vor fi prezenţi în faţa sălii de concurs cu 15 minute înainte de începerea probei, având asupra lor cartea de identitate. Proba scrisă de specialitate Data susținerii probei: 21.07.2017, ora 9:00, sala Tiberiu Popoviciu (5/I), Clădirea Centrală Nr. crt. Nr. leg. Nume si prenume Proba Limba 1 399 Urs N. Alin Daniel Matematica Romana

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere 2017, nivel master

Specializare Limba de predare Forma de finantare 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 TOTAL Analiza datelor si modelare Maghiara Buget 4 1 0 5 Analiza datelor si modelare Maghiara Taxa 0 1 1 2 Baze de date Romana Buget 16 17 6 39 Calcul de inalta performanta si analiza volumelor mari de date Engleza Buget 1 0 5

Hotărârea nr.669/27.06.2017 a Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master ȋn urma sesiunii de admitere iulie 2017

aprobat ȋn Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, ȋntrunit ȋn şedinţă ȋn data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2017: pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin

Locuri disponibile pentru Admiterea la masterat, sesiunea iulie 2017

Domeniul Specializarea Limba de predare Forma de finantare Total Buget Taxa Matematică Matematică didactică Romȃnă 25 25 50 Matematică didactică Maghiară 15 85 100 Matematică computaţională Matematici avansate Engleză 12 38 50 Informatică Baze de date Romȃnă 66 84 150 Sisteme distribuite în Internet Informatica didactica Programare bazată pe componente Engleză 62 138 200 Inginerie

Instrucţiuni cu privire la organizarea testului de competentă lingvistică pentru înscrierea la examenul de licenţă şi admiterea la master

Instructiuni competenta lingvistica 2016-2017.pdf Algoritm calcul competenta lingvistica 2016-2017.pdf

Rezultatele concursului de admitere nivel master 2016 pentru locurile a căror ierarhizare s-a făcut la nivelul Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai

Ierarhizare etnici români admitere master 2016.pdf Ierarhizare candidaţi de etnie romă admitere master 2016.pdf

Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea septembrie 2016, după confirmări

Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea septembrie 2016

Confirmarea locului, achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi la taxă, retragerea dosarului de concurs se face in data de 15 septembrie 2016 între orele 12:00-15:00 în sala 146 (cabinet prodecani), et. 1, clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

Rezultatele contestaţiilor depuse la proba scrisă de specialitate din cadrul concursului de admitere la masterat, sesiunea septembrie 2016

Nr. crt. Numele si prenumele Proba Nota proba Nota recorectare Rezultat contestatie Nota finala 1 Lupoiu Alin-Nicolae Informatica 7.25 7 Respins 7.25