Alegerea cursurilor opționale şi completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii, opţionale şi restante pentru anul universitar 2019-2020

TwitterFacebook

In perioada următoare, studenții din anul I si II (Licența) și anul I (Master) trebuie sa facă alegerea cursurilor opționale pentru anul universitar 2019-2020 şi completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii şi restante, după următoarea metodologie:

In perioada 14-31 mai 2019 fiecare student realizează alegerea cursurilor opționale (ţinând cont de codul modulului) şi a celor obligatorii şi restante prin completarea contractelor de studiu pentru anul 2019-2020, in aplicația AcademicInfo.

In perioada 10 iunie – 11 iunie 2019, în baza alegerii făcute de studenți, Decanatul decide din fiecare pachet ce cursuri opționale se organizează în anul universitar următor. Astfel, o parte din cursurile opţionale sunt eliminate din AcademicInfo şi nu se vor norma.

In perioada 1 septembrie – 15 septembrie 2019, AcademicInfo se redeschide pentru a permite studenților sa modifice contractele de studiu prin trecerea în contract a acelor cursuri opționale ce au fost normate şi a eventualelor discipline la care au examene restante.

Rugam TOŢI studenții să-şi completeze contractele de studiu PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020, pentru ca alegerea cursurilor opționale să fie realmente relevantă. Mai precizăm, că există o limitare superioară (de 80 de locuri) pentru cursurile opţionale, regula de înscriere fiind în ordinea completării contractului de studiu.

In luna septembrie, se va putea face modificarea contractelor de studiu, în funcție de opțiunile studenților şi eventualele examene restante din sesiunea de vară.

Atragem atenția că în luna iunie contractele de studiu NU SE LISTEAZĂ, ele urmând a fi LISTATE SI SEMNATE în luna septembrie, după a doua perioada de completare a contractelor. Depunerea contractelor de studiu la Secretariat se face în primele 2 săptămâni de la începerea anului universitar (1-11 octombrie 2019).

IMPORTANT: CONTRACTELE DE STUDIU SE LISTEAZĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2019 DEOARECE DUPĂ DATA DE 1 OCTOMBRIE 2019, APLICATIA ACADEMIC INFO SE INCHIDE!

TwitterFacebook