Admiterea la programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Școlii doctorale de Matematică și Informatică

Școala doctorală de Matematică și Informatică organizează concurs de admitere în cadrul Programului postdoctoral de cercetare avansată și scoate la concurs 2 poziții de cercetător postdoctoral, pentru o perioadă de 2 ani (01.02.2021-31.01.2023).

Programul postdoctoral se desfășoară cu finanțare din fondurile Școlii Doctorale de Matematică și Informatică. Se va acorda un grant anual de 6000 lei, fondurile putând fi folosite pentru deplasări (cheltuieli de transport, taxă de participare la manifestări științifice, etc), susținerea activităților de cercetare (achiziționare de consumabile, obiecte de inventar, literatură de specialitate, etc) sau pentru publicarea unor articole în reviste.

Rezultate minime impuse pentru cercetătorii postdoctorali admiși în cadrul Programului postdoctoral de cercetare avansată:

 • un raport științific/semestru (fiecare raport poate fi echivalat cu o lucrare științifică publicată);
 • participarea cu minimum o lucrare/an prezentată la conferințe/congrese științifice și publicarea/ acceptarea spre publicare până la data finalizării programului a minimum o lucrare științifică.

În situația în care cercetătorul postdoctoral dispune de fonduri separate obținute ca urmare a unor alte competiții, aceste rezultate minimale se însumează cu rezultatele minimale impuse prin competițiile separate respective. Publicațiile realizate cu ajutorul acestei finanțări vor include un Acknowledgment corespunzător.

Pentru admitere sunt eligible persoanele care au obținut titlul de doctor după 1 aprilie 2016 (data ordinului de ministru).

Dosarul de admitere va cuprinde următoarele:

 1. Fişa de înscriere (formular tip);
 2. Cartea de identitate (copie xerox);
 3. Diploma de licență (copie xerox);
 4. Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
 5. Diplomă de doctor – copie xerox certificată conform cu originalul;
 6. Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații și alte activități relevante pentru activitatea științifică a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementări de proiecte, premii obținute.
 7. Planul individual de cercetare avansată (formular tip).

Pentru detalii a se consulta Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/06/Regulament-programe-postdoctorale_modificate-Senat.pdf) din Cluj-Napoca precum și Hotărârea Senatului UBB 10220/10.06.2019 privind aprobarea acestui regulament (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/06/Hotarare-10220_Regulament-programe-postdoctorale.pdf).

Admiterea la programul postdoctoral de cercetare avansată

Anexă privind calendarul competiției Ianuarie 2021

Calendarul pentru competiția de admitere în Programul postdoctoral de cercetare avansată:

 • Depunerea dosarelor de aplicație: 20-22 ianuarie 2021. Dosarele vor fi trimise pe e-mail, pe adresa ioanachiorean@cs.ubbcluj.ro.
 • Procesul de selecție (evaluare dosare, interviu): 25-26 ianuarie 2021.
 • Anunțarea rezultatelor: 27 ianuarie 2021, prin afișare pe site-ul facultății și la avizier.
 • Depunere contestații: 28 ianuarie 2021.
 • Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 29 ianuarie 2021, prin afișare pe site-ul facultății și la avizier.

Criteriile pentru selecția candidaților sunt următoarele:

 • 40% Pregătirea profesională și rezultatele activității științifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat.
 • 30% Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală.
 • 30% Susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare.

Media minimă pentru admiterea în programul postdoctoral este 8.00 (opt).