Workshop Data Science and its applications in solving real-world problems

Facultatea de Matematică și Informatică, în colaborare cu School of Computing and Engineering (University of Derby) organizează in 27 ianuarie, cu începere de la ora 12:00 in sala 404 (etaj 4, FSEGA) workshopul Data Science and its applications in solving real-world problems.

Workshopul se adresează doctoranzilor, masteranzilor, studenților interesați de cercetarea în aceaste domenii dar și cadrelor didactice interesate de potențiale colaborari.

Programul poate fi consultat aici: https://ubbcluj-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/adriana_coroiu_ubbcluj_ro/Ebq2Dee1VudPjQEhGQbM-QQBGit_i57SedPlDgsR0fQW7A?e=avZFBq

Participarea este gratuită, însă va rugăm să vă înregistrați accesând formularul:

https://forms.office.com/e/5uVqWRex1r

Persoană de contact: Lect. Dr. Adriana Coroiu, adriana.coroiu@ubbcluj.ro