UBB, parte a unui consorțiu câștigător al unui proiect de 10 milioane de Euro în domeniile securității cibernetice și roboticii

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), alături de alte universități de top din Europa reunite sub coordonarea European Institute of Innovation & Technology (EIT DIGITAL), a câștigat un proiect în valoare de 10 milioane de Euro, finanțat de Comisia Europeană, în domeniile Securității Cibernetice și Roboticii.

Proiectul SPecialised Education programmes in CybersecuriTy and RObotics (SPECTRO) se va derula pe o perioadă de patru ani și își propune furnizarea unor programe educaționale în două dintre domeniile cheie pentru viitorul Europei: Securitate cibernetică și Robotică, domenii prioritare pentru Comisia Europeană, considerate unele “dintre pietrele de temelie ale Europei digitale și conectate”. Programele de studiu inițiate în cadrul proiectului vor include și o componentă importantă de inovare și antreprenoriat, fiind oferite de parteneri din șapte țări europene diferite. Ele vor fi orientate către nevoile pieței muncii, vor încuraja și promova mobilitățile internaționale în rândul cadrelor didactice și studenților, consolidând în același timp cooperarea între mediul academic și cel de afaceri. De asemenea, vor contribui la reducerea deficitului actual de specialiști în domeniile amintite anterior.

„UBB are cea mai mare și complexă facultate în domeniul științei informației (computer science), așa că mă bucur să văd că cele două domenii de frontieră la nivel internațional, cybersecurity și robotica, se regăsesc la UBB printr-o rețea internațională de prestigiu, coordonată de actorul european principal în inovarea/tehnologia europeană, și anume European Institute of Innovation & Technology (EIT Digital),”

declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

La rândul său, decanul Facultății de Matematică și Informatică din cadrul UBB, prof. univ. dr. Anca Andreica, subliniază că

„Facultatea de Matematică și Informatică își va consolida expertiza în domeniul Securității Cibernetice și al Roboticii prin participarea, alături de parteneri europeni de prestigiu, în acest proiect, ceea ce va avea un impact pozitiv major în pregătirea studenților în aceste domenii deep tech. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, UBB va contribui de asemenea la dezvoltarea inovării în domeniul Securității Cibernetice și al Roboticii.”