Trecerea în eternitate a acad. Eugeniu Grebenicov, Doctor Honoris Causa al UBB la propunerea Facultăţii de Matematică şi Informatică

La 29 decembrie 2013 la Moscova a plecat în lumea celor drepţi

Profesorul Eugeniu Grebenicov,

Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai (1993) la propunerea Facultăţii de Matematică şi Informatică.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Eugen Grebenicov

Eugeniu Grebenicov (20.01.1932 – 29.12.2013)

Profesorul universitar Eugeniu Grebenicov s-a născut la 20 ianuarie 1932 în satul Slobozia Mare, judeţul Izmail, tatăl său fiind preot, iar mama învăţătoare.

După absolvirea şcolii medii din Cahul în 1949 devine student la Facultatea de Mecanică şi Matematică a Universităţii „M.V.Lomonosov” din Moscova, facultate, pe care o absolveşte cu menţiune în 1954. În perioada 1954-1957 este doctorand al aceste universităţi.

În 1957 devine doctor în ştiinţe fizico-matematice, susţinând teza „Teoria analitică a mişcării celui de al 8-lea satelit Iapeta al planetei Saturn”. În 1967 susţine teza de doctor habilitat „Studiul calitativ al ecuaţiilor diferenţiale ale mecanicii cereşti”. Din 1968 este profesor universitar.

După absolvirea doctoranturii activează în diferite instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Moscova: Institutul de Stat de Astronomie „Şternberg” (1957-1960), Institutul Tehnologic de Industrie Alimentară (1960-1962), şef de catedră la Universitatea Prieteniei Popoarelor „P.Lumumba” (1962-1969), şef de laborator la Institutul de Fizică Teoretică şi Experimentală al Academiei de Ştiinţe a URSS (1969-1978), director al Centrului de Calcul al Universităţii „M.V.Lomonosov” din Moscova (1978-1988), şef al sectorului Fizică Matematică al Institutului de Cibernetică Aplicată şi director adjunct al acestei instituţii (1988-1997), cercetător ştiinţific principal în sectorul „Metode ale Analizei Neliniare” la Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse (1997-2013).

După 1996 a fost de asemenea şef de catedră şi profesor la Universitatea din Siedlce, profesor la Colegiul Mazovia din Siedlce, Polonia, profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei.

A publicat 28 de monografii ştiinţifice şi peste 200 de articole în reviste de specialitate. A educat peste 40 de doctori în ştiinţe şi doctori habilitaţi, care activează astăzi în diferite ţări din lume, cum ar fi: Armenia, Belarus, Israel, Kazahstan, Mexic, Polonia, România, S.U.A. şi Republica Moldova.

Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Doctor Honoris Cauza a patru universităţi, inclusiv Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România.

Laureat al Premiului de Stat al U.R.S.S. (1971), al Premiului Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. (1983), al Premiului „A.N.Krylov” al Academiei de Ştiinţe a Ukrainei (1999), al Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi” (2008).

Comitetul Internaţional de Astronomie în anul 1991 a dat numele „Grebenicov” unei planete mici din sistemul solar cu numărul 4268.

Profesorul Eugeniu Grebenicov a decedat la 29 decembrie 2013 la Moscova.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.