Tematica probei orale din cadrul concursului pentru postul de lector universitar, poziția 33, Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

A húrrezgés és a hővezetés egyenletének bevezetése