Tabel cu cererile depuse de catre studenți la Facultatea de Matematica si Informatica pentru acordarea taberelor studențești pe perioada vacanței de vară ordonate conform fiecarui criteriu din metodologie

Întocmirea listelor:

  1. cu studenții solicitanți care se încadrează în criteriul cazuri sociale – art. 5 alin. (1), litera a)
  2. cu studenții solicitanți care se încadrează în criteriul rezultate academic
  3. respectiv implicare în activități extracurriculare – art. 5 alin. (1), litera b) – ierarhizare în baza mediei
  4. cu studenții solicitanți care nu se încadrează în criteriile enumerate la a) și b) cu rezerve pentru a), b), c)
Nr. crt Cod unic Anul de studiu Facultatea Eligibil / rezerva
1. Criteriul social
1. 4Y115083 III FMI Eligibil
2. 5Y113802 II FMI Eligibil
3. 6Y142639 I FMI Eligibil
4. 4Y119048 III FMI Eligibil
5. 4Y111080 III FMI Eligibil
2. Criteriul rezultatelor de Invatatura
1. 3Y109514 I FMI Eligibil
2. 6Y134337 I FMI Eligibil
3. 3Y113169 I FMI Eligibil
4. 4Y116793 III FMI Eligibil
5. 6Y130210 I FMI Eligibil
6. 3Y117584 I FMI Eligibil
7. 3Y112609 I FMI Eligibil
8. 4Y109087 III FMI Eligibil
9. 6Y129561 I FMI Eligibil
10. 4Y115276 III FMI Eligibil
11. 4Y113004 III FMI Eligibil
12. 4Y110804 III FMI Eligibil
13. 3Y113194 I FMI Eligibil
14. 4Y118925 III FMI Eligibil
15. 3Y110169 I FMI Eligibil
16. 3Y112699 I FMI Eligibil
17. 2Y109668 II FMI Eligibil
18. 6Y133688 I FMI Eligibil
19. 5Y112564 II FMI Eligibil
20. 5Y117673 II FMI Eligibil
3. Voluntariat
1. 4Y115520 III FMI Eligibil
2. 5Y115763 II FMI Eligibil
3. 4Y111992 III FMI Eligibil
4. 3Y110050 I FMI Eligibil

Rezerve

Nr. crt Cod unic Anul de studiu Facultatea Eligibil / rezerva
1. Criteriul social
1 6Y135919 I FMI Rezerva
2 3Y111254 I FMI Rezerva
3 3Y117584 I FMI Rezerva
4 5Y115530 II FMI Rezerva
5 5Y120548 II FMI Rezerva
2. Criteriul rezultatelor la învățătură
1 3Y110286 I FMI Rezerva
2 3Y112209 I FMI Rezerva
3 6Y139788 I FMI Rezerva
4 5Y116979 II FMI Rezerva
5 3Y118088 III FMI Rezerva
6 6Y139987 I FMI Rezerva
7 6Y131506 I FMI Rezerva
8 5Y115580 II FMI Rezerva
9 6Y136912 I FMI Rezerva
10 6Y130260 I FMI Rezerva
11 6Y128467 I FMI Rezerva
12 5Y113798 II FMI Rezerva
13 3Y113948 I FMI Rezerva
14 5Y112529 II FMI Rezerva
15 5Y110153 II FMI Rezerva
16 6Y128997 I FMI Rezerva
17 5Y115235 II FMI Rezerva
18 5Y116346 II FMI Rezerva
19 6Y135396 I FMI Rezerva
20 5Y110344 II FMI Rezerva
21 5Y112482 II FMI Rezerva
22 5Y120109 II FMI Rezerva
23 3Y119316 I FMI Rezerva
24 6Y131646 I FMI Rezerva
25 5Y119818 II FMI Rezerva
26 6Y137270 I FMI Rezerva
27 6Y141734 I FMI Rezerva
28 6Y137232 I FMI Rezerva
29 5Y118357 II FMI Rezerva
30 5Y115315 II FMI Neeligibil
3. Voluntariat
1 4Y110868 III FMI Rezerva
2 5Y110928 II FMI Rezerva
3 k3J2DsFq I FMI Rezerva
4 4Y117162 III FMI Rezerva

COMISIA DE TABERE:

  • Prodecan responsabil, Conf. dr. Bota Monica-Felicia
  • Student cancelar, Preoteasa Ioan-Silviu
  • Student senator, Atanasov Răzvan