Soluționarea contestațiilor depuse pentru proba scrisă a concursului de admitere sesiunea iulie 2021

Solutionare contestatii admitere nivel licenta iulie 2021.pdf
Exemplu pentru calcularea punctajului unei probleme.pdf