Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2021/2022 și lista finală a studenților bursieri

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2021/2022
Lista  finală a studenților care beneficiază de burse in sem. II al anului univ. 2021/2022 (bursele sunt afișate și în Academic Info)

Studenții bursieri care nu au trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social trebuie să trimită un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicație mobilă/Internet banking etc.) pe care să fie menționate următoarele: nume și prenume, CNP (poate fi notat și de student), contul IBAN (bursierul trebuie să fie titular), facultatea și tipul de bursă, la adresa de e-mail social@ubbcluj.ro.

Pentru toți studenții bursieri care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă.