Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament

Informaţii: http://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus

Elementele cerute la dosar sunt:

  • fişa candidatului (se completează on-line la https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php şi se listează documentul pdf generat);
  • declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Centrului pentru Cooperări internaționale al Universităţii: http://cci@ubbcluj.ro);
  • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
  • curriculum vitae în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.), model european;
  • adeverinţă de student pe care să fie menţionate: media anului universitar 2018/2019 şi media sesiunii de iarnă a anului universitar 2019/2020. Studenţii din anul I, nivel Licenţă, vor prezenta doar adeverinţă de student cu media din sesiunea de iarnă a anului universitar 2019/2020 și media de la admitere;
  • certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră sau limba engleză (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE etc.);

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

Calendar:

  • Etapa I: 05.03.2020-16.03.2020 – depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultăţii (luni-vineri între orele 9-12);
  • Etapa a II-a: 16.03.2020 de la ora 14 – interviul de selecţie, biroul prodecanilor (etajul II sala 230);
  • Etapa a III-a: 17.03.2020 – afişarea rezultatelor;
  • Etapa a IV-a: septembrie 2020 – concurs selecţie pentru locurile rămase neocupate – datele de depunere a dosarelor, interviu, afişarea rezultatelor, se vor anunţa în luna septembrie 2020.

Conf. dr. Robu Judit
Coordonator Departamental ERASMUS