Rezultatele Concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs la Facultatea de Matematică și Informatică, iulie 2024

Departamentul de Informatică

Conferențiar, poziția 25

Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală
Poziția 1 6695/16.05.2024 9.55 (noua 55%)

Lector, poziția 61

Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală
Poziția 1 8064/5.06.2024 9.95(noua 95%)

Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare

Lector, poziția 33

Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală
Poziția 1 8651/13.06.2024 10 (zece)

Asistent, poziția 64

Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală
Poziția 1 8337/10.06.2024 9.74 (noua 74%)

Institutul de Cercetare ȋn Inteligenţă Artificială, Realitate Virtuală şi Robotică

Asistent cercetare, poziția 6

Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală
Poziția 1 8122/6.06.2024 9.33 (noua 33%)

Asistent cercetare, poziția 7

Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală
Poziția 1 8614/12.06.2024 9.00 (nouă)