Rezultatele concursului privind acordarea gradațiilor de merit la Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

Comisia care a evaluat dosarele depuse pentru obținerea gradațiilor de merit a stabilit următoarele punctaje:

Codul candidatului Punctajul obținut*
DLM_1 95,65
DLM_2 79,36
DLM_3 66,49
DLM_4 57,42
DLM_5 34,14

*punctaj relativ raportat la media celor mai mari trei punctaje absolute