Repartizarea pe sali si probe a participantilor la Concursul Mate-Info UBB 2023

Repartizarea pe sali si probe a participantilor la Concursul Mate-Info UBB 2023

Pentru orice problema, va rugam sa ne scrieti la adresa admitere.cs@ubbcluj.ro.

Important pentru candidați:

 • Vă rugăm consultații Regulamentul de desfășurare a probei scrise a Concursului Mate-Info UBB, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca disponibil mai jos;
 • Vă rugăm consultații și harta plasării sălilor de concurs de la sfârșitul prezentului anunț;
 • Va rugam sa fiti atenti ca in data de 26 martie 2023 are loc trecerea la ora de vara.

De asemenea, datorită faptului că zona străzilor Mihail Kogălniceanu, Universității și E.D. Martone (străzi din zona clădirii centrale UBB) se află în șantier, recomandăm candidaților și aparținătorilor acestora să evite accesul cu automobilul personal în această zonă.

Regulamentul de desfășurare a probei scrise a Concursului Mate-Info UBB, 26 martie 2023, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

 1. Candidații se vor prezenta la locațiile și sălile afișate în data de 26 martie 2023la ora 7:30. Intrarea in Sali se face strict in intervalul 7:45-8:50.
 2. Candidații vor avea asupra lor, la intrarea în sală, cartea de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate.
 3. Candidații vor memora numarul de concurs primit la inscriere pe email.
 4. Intrarea în sala de concurs se face în mod organizat.
 5. Fiecare candidat va intra la masa de examen doar cu o sticlă de apă și instrumente de scris permanente, de culoare albastră.
 6. Se interzice candidaților la concurs să introducă în sala de examen, la masa destinată concursului, următoarele obiecte: rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate la intrarea ȋn sală în locurile stabilite de către comisia de supraveghere.
 7. Se interzice candidaților la concurs să aibă asupra lor la masa de examen, telefon mobil, ceas (smartwatch) sau orice alta sursa de informare sau comunicare. Acestea vor fi lăsate in bagaj in locurile stabilite de către comisia de supraveghere.
 8. Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită sau să recepționeze materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi, ciorne sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 9. La intrarea, respectiv la ieșirea din sălile de examen, candidații nu au voie să fie însoțiți, cu excepția persoanelor cu nevoi speciale (care vor urma instrucțiunile primite de la organizatori).
 10. În cazul în care candidații au terminat proba înaintea expirării timpului alocat, nu pot părăsi sala decât după o oră și 30 de minute după începerea probei. Acei candidați care ies din sala de examen înaintea expirării timpului de lucru nu au voie să ia subiectul de examen cu ei. Doar candidații care pleacă după expirarea timpului de lucru își vor putea lua subiectul cu ei.
 11. În condiții de forță majoră, un candidat poate solicita folosirea toaletei. În acest caz un membru al comisiei îl va însoți până la intrarea în toaletă.
 12. După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea candidaților în sală.
 13. Timpul de lucru este de 3 ore de la distribuirea subiectelor.
 14. Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru.
 15. Fiecare candidat primește din partea comisiei ciorne, foi de concurs și subiectul de concurs. Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori.
 16. Candidatul primește în sală un subiect de Matematică sau un subiect de Informatică, în funcție de disciplina de concurs aleasă la înscriere, în limba aleasa la inscriere.
 17. Fiecare concurent va trece pe foaia de concurs următoarele date de identificare: numărul legitimației de concurs (format din 4 cifre), numele, prenumele tatălui, respectiv prenumele și denumirea disciplinei din care susține proba de concurs (Matematică sau Informatică). Vă rugăm consultați următorul tutorial de completare al grilei.

Încălcarea regulilor menționate mai sus va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba de concurs.

Predarea lucrării

 1. La finalizarea examenului fiecare candidat are obligația de a-și număra bulinele colorate.
 2. Lucrările se predau sub semnătură supraveghetorilor de sală în locurile special amenajate.
 3. Supraveghetorii vor verifica daca bulinele sunt hașurate corect și dacă numărul de legitimație a fost completat corect.
 4. Supraveghetorii numără bulinele hașurate de către candidat și scriu în borderou numărul de buline hașurate (completate).
 5. Candidatul semnează în tabelul pentru predarea lucrării, aceasta semnătura certificând ca sunt de acord cu numărul bulinelor scrise in borderou.
 6. Lucrările predate se secretizează de către supraveghetori în prezența candidatului.

Supraveghetorii se vor asigura că la fiecare comisie de preluare a lucrărilor exista un singur candidat care își predă lucrarea.

După predarea lucrării, candidatul părăsește zona locației, iar rezultatele vor fi afișate online, deoarece lucrările se vor corecta doar în centrele de scanare special amenajate (lucrările nu vor fi scanate în sala de examen).

Locatia cladirilor in care sunt localizate salile de concurs