Profesor Gheorghe Micula

Gheorghe Micula (1943-2003)

23 aprilie 1943 (Delureni) – 24 decembrie 2003 (Cluj-Napoca)

Studii

  • 1960-1965, Matematică-Fizică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
  • 1971, doctor în Matematică, Universitatea Babeş-Bolyai, conducător ştiinţific prof. dr. doc. D.V. Ionescu
  • 1974-1976, bursier Humboldt, Germania
  • 1991, bursier Fulbright, SUA

Poziţii profesionale (la Universitatea Babeş-Bolyai)

  • 1965-1971, asistent universitar
  • 1971-1990, lector universitar
  • 1990-1992, conferenţiar universitar
  • 1992-2003, profesor universitar
  • conducător de doctorat

Toate aceste poziţii au fost în cadrul Catedrei de Ecuaţii Diferenţiale.

Domenii de cercetare

Ecuaţii diferenţiale şi Analiză numerică. S-a preocupat de teoria funcţiilor spline şi aplicaţii ale acestora la Analiza numerică a ecuaţiilor diferenţiale. A realizat peste 90 articole ştiinţifice şi a publicat două monografii asupra teoriei funcţiilor spline.

Cursuri şi seminarii reprezentative

Matematici superioare, Ecuaţii diferenţiale, Funcţii spline, Elemente finite şi elemente de frontieră. Este coautor la două culegeri de probleme de ecuaţii diferenţiale.

Mobilitaţi

A participat la un număr impresionant de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A fost profesor invitat la universităţi din: Germania, SUA, China, Coreea, Noua Zeelandă, Israel, Italia, Cehia, Elveţia, etc.

(Prof. Dr. Ioan A. Rus)