Premiile facultăţii pentru anul 2017

Premii de excelenţă ştiinţifică

  • Lect.dr. Natalia Roşca: pentru numeroase publicaţii ştiinţifice în reviste bine cotate;
  • Prof.dr. Horia F. Pop: pentru publicaţiile ştiinţifice realizate şi pentru activitatea deosebită ȋn cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică;
  • Conf. dr. Libal Andras: pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată ȋn cooperare internaţională.

Premii de excelenţă didactică

  • Lect. dr. Daniel Văcăreţu: pentru activitatea deosebită pe care o realizează cu studenţii de la Matematică, precum şi cea depusă la concursurile de matematică ale elevilor;
  • Lect. dr. Darius Bufnea: pentru activitatea didactică extrem de apreciată de studenţi şi realizările deosebite ȋn susţinerea şi gestionarea paginii web a facultăţii;
  • Asist. dr. Lukacs Andor: pentru seriozitatea şi dedicaţia cu care abordează ȋntreaga activitate didactică şi cea ȋn slujba facultăţii.

Premiul studentul anului

  • Stud. Răzvan Sălăjan (Sisteme distribuite ȋn Internet – Master): pentru rezultate deosebite la concursurile studenteşti de informatică şi activitatea de pregătire a lotului national al României pentru Olimpiada Internaţională de Informatică.